Gustav Smedals klipparkiv

Juristen Gustav Smedal (1888–1951) var en profilert person i det polare miljøet i Norge før krigen, og han involverte seg spesielt i Grønlandssaken på 1920- og 1930-tallet. Arkivet består av avisutklipp innsamlet av Smedal selv.

Katalog

 1. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 1. januar–21.mai 1931

 2. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 30. mai–29. juni 1931

 3. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 30. juni–4. juli 1931

 4. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 5. juli–11. juli 1931

 5. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 12. juli–30. november 1931

 6. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 3. desember 1931–31. mai 1932

 7. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 1. juni–14. juli 1932

 8. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 15. juli–28. juli 1932

 9. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 29. juli–5. august 1932

 10. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 6. august–27. november 1932

 11. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 28. november 1932–15. januar 1933

 12. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 16. januar–3. februar 1933

 13. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 4. februar–5. april 1933

 14. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 6. april 1933–(30. juni 1933?)

 15. Det østgrønlandske suverenitetsspørsmål, 1. juli 1933– ?

 16. Dansk treårsplan vedrørende Østgrønland I

 17. Dansk treårsplan vedrørende Østgrønland II

 18. Monopolordningen

 19. Prosessen i Haag, advokater og sakkyndige og domstolens medlemmer
 20. Kommentarer til Haag-dommen

 21. Utlevering av Wedels redegjørelse – til den danske sendemann og minister Wedel

 22. Utgiftene til Grønlandsprosessen

 23. «Nanok»-selskapet og norske fangstfolk 1930–36

 24. Avisutklipp 1929 - Østgrønland (Almindelig dossier)

 25. Avisutklipp 1926–31 - Avsperringssystemet på Grønland

 26. Artikler i den utenlandske presse om Grønlandskonflikten, 1931

 27. Henvendelser til statsmaktene og avisutklipp - Jan Mayen I

 28. Jan Mayen II

 29. Avisutklipp, skrivelser og henvendelser til statsmaktene – Frans Josefs land og sektorprinsippet

 30. Frans Josefs land, 1929–30

 31. Forhandlingsrykter i grønlandssaken

 32. Avisutklipp 1929–30. Grønland - i sin helhet

 33. * MANGLER!

 34. A/S Østgrønlandsk Kompagni (1919–24)

 35. Avisutklipp 1930. Østgrønland (Almindelig dossier)

 36. Fiskerier ved Vestgrønland (og Bjørnøya) 1929–33

 37. Antarktiske områder 1929– ?

 38. Antarktiske områder 1930–33

 39. Norsk-tysk konflikt i Antarktis (også russiske planer)

 40. Arktiske områder i sin almindelighet 1930–32

 41. Avisutklipp 1939–33. Østgrønland (Scoresbysund)

 42. Sverdrups Øyer 1930 (I)

 43. Sverdrups øyer og øyriket nord for Kanada (II)

 44. Moskusoksen på Østgrønland 1930–32

 45. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) I

 46. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) II

 47. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) III

 48. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) IV

 49. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) V

 50. Nordisk samarbeide (Skandinavismen) VI

 51. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) I

 52. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) II

 53. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) III

 54. Det slesvigske spørsmål (Danmarks sydgrense) IV

 55. Avisutklipp I (8. mai–10. oktober 1938)

 56. Avisutklipp II (10. oktober 1938–?)

 57. Svensk optreden i grønlandssaken

 58. Island og grønlandssaken og Island og Danmark

 59. Arbeiderpressen og grønlandssaken

 60. Dansk citatfusk 1932 (Grønlandssaken, prosessen i Haag)

 61. * MANGLER!

 62. Adolf Hoel (1879–1964, polarforsker og aktivist)

 63. Professor Wilhelm Keilhau (1888–1954, sosialøkonom og historiker)

 64. Sendemann Colban

 65. Professor Jacob S. Worm-Müller (1884–1963, politiker og professor i historie)

 66. Dr. Arnold Ræstad (1878–1945, jurist og politiker)

 67. Johan H. Andresen (1888–1953, industrimann og politiker)

 68. Fridtjof Nansen (1861–1930, polarforsker, vitenskapsmann, diplomat)

 69. Lauge Koch (1892–1964, dansk geolog og polarforsker)

 70. Gustav Smedal (1888–1951, jurist og grønlandsaktivist)

 71. Vidkun Quisling og Nasjonal Samling (herunder Trotsky-affæren)

 72. Erling Bjørnson (1868–1959, politiker)

 73. Ella Anker (1870–1958, forfatter og journalist)

 74. Redaktør Knut Domaas (1873–1959, journalist og redaktør)

 75. Halvdan Koht (1873–1965, historiker, politiker og utenriksminister for Arbeiderpartiet)

 76. C.J. (Carl Joachim) Hambro (1885–1964, pressemann og politiker for partiet Høyre)

 77. Johan Ludwig Mowinckel I (1870–1943, politiker og statsminister for partiet Venstre)

 78. Johan Ludwig Mowinckel II

 79. Advokat Arne Sunde (1883–1972, offiser, jurist og politiker)

 80. Elling Reme

 81. Peter Elfred Freuchen (1886–1957, dansk polarforsker)

 82. Avisutklipp I, fra 26. november 1925–6. juli 1927

 83. Avisutklipp II, fra 7. juli 1927–?

 84. Avisutklipp 1929–30, Vestgrønland (almindelig dossier)

 85. Raseblanding på Grønland

 86. Utenlandske attester om dansk grønlandsstyre

 87. Dansk sprog på Grønland

 88. Thule-kolonien

 89. «Ragnarok»s grønlandsnummer 1939

 90. Fangst og fiske, Grønland

 91. Østgrønland (almindelig dossier), 1931–32

 92. Kull og Olje på Østgrønland, 1930–31

 93. Norsk næringsvirksomhet fra Kapp Farvel til Angmagssalik jfr. mappen: Dr. Knud Rasmussens ekspedisjon til Sydøstgrønland 1931

 94. Nedrivning av norske hus på Sydøstgrønland sommeren 1938

 95. Norske meteorologiske stasjoner på Østgrønland

 96. Dr. Knud Rasmussens ekspedisjon til Sydøstgrønland 1932 Knud Rasmussen (f. 21. desember 1933)

 97. Østgrønlandsavtalen

 98. Den danske marineekspedisjon til Østgrønland 1930

 99. Nanok-selskapet II

 100. Dr. Smedal: «Norsk næringsvirksomhet på Østgrønland»

 101. Einar Mikkelsens ekspedisjon til Østgrønland 1932 Einar Mikkelsen

 102. Den norske radiostasjon i Myggbukta 1930–31 (Se også mappen Nanokaffæren 1930, Telegramaffæren)

 103. Utrydning av selen

 104. Flytning av grønlendere

 105. Naturpark og naturfredning i Grønland

 106. Sykdom på Grønland

 107. Vestgrønland (almindelig dossier 1931–32)

 108. Uttalelser mot det gamle regime

 109. Avisutklipp. Dr. Scharffenbergs og Lauge Kochs grønlandsforedrag i studentersamfundet i Oslo, 14. november 1931 (Dr. Johan Scharffenberg (1869–1965), overlege)

 110. Grønland i sin helhet 1931–33

 111. Lauge Kochs og dr. Scharffenbergs grønlandsforedrag i studentersamfunnet i Oslo, 14.november 1931

 112. Den danske grønlandsutstilling
  Paris 1931, Rom 1931, Kjøbenhavn 1932, Den danske grønlandsbil

 113. Bestilte uttalelser fra grønlendere 1932

 114. Statsminister Staunings grønlandsuttalelser (Heri modtatt i Statsministermøtet på Hamar, september 1931)

 115. Anmeldelser og omtale av «Nasjonalt forfall»

 116. Anmeldelser og omtale av «Før det blir for sent»

 117. Anmeldelser av «Erhvervelse av statshøihet over polarområder»

 118. Anmeldelser av «Opgjør og forståelse med Danmark»

 119. H. Ostermanns bok: «Nordmænd paa Grønland 1721–1814»

 120. Dr. C.F. Heerfordts forslag til ordning av grønlandspørsmålet og andre danske ønsker om ordning med Norge

 121. Norsk næringsvirksomhet på Østgrønland og danske angrep på den

 122. Aktuelle avisutklipp før 6. juni 1931

 123. Revidering av skolebøker

 124. Arkivspørsmålet

 125. Spredte utklipp

 126. Danske utfall mot Norge og forvrengninger 1930–31

 127. Jødespørsmålet

 128. Arbeiderbladet

 129. Arbeiderpressen og Høyre

 130. Revisjonsspørsmål

 131. Svalbard

 132. Danmarks salg av de vestindiske øyer i 1916

 133. Carl von Ossietzky (1889–1938, pasifist og mottaker av Nobels fredspris i 1936)

 134. Sjøgrensespørsmålet

 135. Flytninger i det danske diplomati

 136. Danske uttalelser mot Danmark (Grønlandssaken)

 137. Livsrum (Lebensraum, livsrom)

 138. Finland

 139. Forholdet til Tyskland før 9. april 1940

 140. Danmark efter 9. april 1941

 141. Norske diplomater

 142. Danske metoder

 143. Forholdet til Tyskland efter 9. april 1940

 144. Avisutklipp 1929–33. Almindelig politikk

 145. Forsvarssaken

 146. Håkon Moe: «Om Norges rike og Norges krone»

 147. Fin(n)land (Tanken om et Stor-Finland)

 148. Amerikas opdagelse

 149. Sverige efter 9. april 1941

 150. Kielfreden 14. januar 1814

 151. Norsk unnfallenhet

 152. I. Charles Lindbergh II. Hertugen av Windsor

 153. Folkeforbundet

 154. Færøyene og Danmark

 155. Stavanger Grønlandsforening