Spesialsamlinger

Norsk Polarinstitutts bibliotek har en rekke spesialsamlinger og arkiver. For en del av disse finnes det register eller databaser.

Poli Arctici

Poli Arctici. Hendrick Hondius, trykt av Frederik de Wit, Amsterdam 1680. Foto: Norsk Polarinstitutt

Ove Hermansens Nobile-samling

Denne samlingen består av nesten 800 brev, avisklipp, manuskripter og annet materiale knyttet til Umberto Nobile. Danske Ove Hermansen korresponderte i mange år med Nobile og andre personer med tilknytning til Nobiles havari med luftskipet «Italia» i 1928. I 2004 donerte Hermansen hele samlingen til Polarmuseet i Tromsø og Norsk Polarinstitutt. Samlingen er i dag plassert i polarinstituttets bibliotek.

Katalog over Ove Hermansens Nobile-samling (PDF, 0,1MB)

Dagbøker

Biblioteket har i overkant av 300 dagbøker, de fleste fra overvintringsfangsten på Svalbard og Grønland. De fleste dagbøkene finnes som original, fotokopi og maskinskrevet avskrift, enkelte bare som kopi eller avskrift. Kopier av dagbøkene kan bestilles fra biblioteket til en kostnad av kroner 1 pr. side. Originaler lånes ikke ut.

Oversikt over Norsk Polarinstitutts dagbøker

Biografiarkiv

To store arkivskap fulle av biografisk materiale om personer med tilknytning til de polare områdene.

Oversikt over personer representert i biografiarkivet (PDF, 0,1MB)

Klipparkiv

Katalog over avisklipp samlet av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser og Norsk Polarinstitutt fra slutten av 1920-tallet fram til tidlig på 2000-tallet.

Katalog over Norsk Polarinstitutts avisklipp (PDF, 0,1MB)

Engelske oversettelser av russiske vitenskapelige artikler

Mellom 1971 og 1997 oversatte Peter Hagevold over 1000 artikler fra russiske vitenskapelige publikasjoner. Enkelte av de tidlige ble oversatt til norsk, hovedmengden i samlingen er oversatt til engelsk. Kopier av artiklene kan kjøpes ved henvendelse til biblioteket.

Skipsregister

Kjell-G. Kjærs historiske register over ishavsskuter er en database med opplysninger om ca. 1500 fartøyer bygd før 1940, og som har vært brukt i arktiske farvann, til selfangst, ekspedisjoner med mer.

Opplysningene er samla inn av Kjær gjennom mange års arbeid med både arkvibesøk og åpne kilder.

Skipsloggbøker

Loggbøker fra skip som har deltatt i ekspedisjoner, fangst eller forskning. Disse finnes kun som original.

Oversikt over Norsk Polarinstitutts skipsloggbøker

Kart

En samling originale kart, de fleste nederlandske fra 1600-tallet. Biblioteket har fått produsert faksimileutgaver i god kvalitet av fem ulike kart fra samlingen. Disse kan kjøpes for 100 kroner stykket eller 400 for hele settet ved henvendelse til biblioteket.

Oversikt over Norsk Polarinstitutts historiske kart

Historisk isgrensearkiv

Arkivet inneholder store deler av grunnlagsmaterialet for rapporten ACSYS Historical Ice Chart Archive (1553-2002).

Oversikt over Norsk Polarinstitutts historiske isgrensearkiv

Småskriftsamlingen

Bortimot 6000 småtrykk av ulik art: manuskripter, tidsskriftartikler, bokkapitler, hefter, brosjyrer og mye mer. Alle dokumentene i denne samlingen er registrert i BIBSYS.

Gustav Smedals klipparkiv

Fem hyllemeter avisklipp i mapper etter Gustav Smedal. Smedal var en profilert person i det polare miljøet i Norge før krigen, og han involverte seg spesielt i Grønlandssaken på 1920- og 1930-tallet.

Katalog over Gustav Smedals klipparkiv (PDF, 0,1MB)

Gustav Smedals klipparkiv