Kart

Norsk Polarinstitutt er Noregs hovudprodusent av topografiske og geologiske kart i norske polarområder, og er hovudansvarleg for den topografiske kartlegginga av Svalbard, Jan Mayen og dei norske bilanda og territorialkrav i Antarktis. Vi publiserer både digitale kart og trykte kart.