Trykte kart

Blant Norsk Polarinstitutts trykte kart finst topografiske kart, kystkart, geologiske kart, tekniske kart, turkart og oversiktskart. I tillegg er det også produsert fleire temakart.

Polarinstituttets kart er til sals direkte frå instituttet, i bokhandlar, og på Svalbard også i Museumsbutikken, Svalbardbutikken og andre butikkar.

Antarktis:

Svalbard: