Geologiske kart

Norsk Polarinstitutt er ansvarleg for å kartlegge dei norske polarområda. Geologiske kart tar for seg de geologiske forholda.

Oversikt over geologiske kart for Svalbard

Ein oversikt over dei geologiske karta av Svalbard. Kart: Norsk Polarinstitutt

Dei fleste av desse karta er gitt ut som temakart. Nokre av dei eldre kom i Norsk Polarinstitutts Skrifter. Alle kan kjøpast direkte frå instituttet.

Se også

Karta som kostar 160 kr har ei kartbeskriving. Prisen på 240 kr betyr at det er to kart som følgjar med beskrivinga. Alle kart kan òg kjøpast enkeltvis og utan beskriving til 80 kr. Angje ved bestilling om du vil ha kartet utan beskriving og om du vil ha det bretta eller plano.

Utanom desse ferdige produkta finnes det ein del upublisert kartmateriale, både i utskrift og i elektronisk form. Har du spesielle kartønske eller spørsmål, .

Oversiktskart
NummerTittelPris
  Bedrock map of Svalbard and Jan Mayen. 1 : 750.000 with enlarged areas c. Temakart nr. 33, 2002 195,–
  Bedrock map of Svalbard and Jan Mayen, Svalbard, 1 : 1 000 000. Winsnes, T.S. Temakart nr. 3, 1988 160,–
  Svalbard: Mineral resources, activities and occurrences. 1 : 2 000 000. Hjelle, A. Temakart 26 160,–
1G SPITSBERGEN SØNDRE DEL, Svalbard 1 : 500 000. Dallmann, W.K. Preliminary, utsolgt 80,–
2G EDGEØYA, Svalbard 1 : 500 000. Winsnes, T.S., Wordsley, D. 1981 - Skrifter 154 B 160,–
3G SPITSBERGEN NORDRE DEL, Svalbard 1 : 500 000. Hjelle, A., Lauritzen, Ø. 1982 - Skrifter nr. 154 C 160,–
4G NORDAUSTLANDET, Svalbard 1 : 500 000. Lauritzen, Ø., Hjelle, A. 1982 - Skrifter nr. 154 D 160,–

 

Spesialkart
TittelPris
BILLEFJORDEN, Svalbard 1 : 50 000. Geological map with excursion guide. Dallmann, W.K., Piepjohn, K., & Blomeier, D. 2004: Temakart No. 36 160,–

 

Geologisk kartserie
NummerTittelPris
B7G TRE KRONER, SPITSBERGEN. 1 : 100 000. Dallmann, W.K. 2012. Temakart nr. 49 80,–
A4G VASAHALVØYA, Svalbard 1 : 100 000. Ohta, Y., Hjelle, A. & Dallmann, W.K. 2007. Temakart nr. 40 80,–
A5G MAGDALENEFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Ohta, Y., Hjelle, A. & Dallmann, W.K. (eds.) 2008. Temakart nr. 41 80,–
A6G KROSSFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Ohta, Y., Piepjohn, K., Dallmann, W.K. & Elvevold, S. (eds.) 2008. Temakart nr. 42 80,–
A7G KONGSFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Med beskrivelse. Hjelle, A., Piepjohn, K., Saalmann, K., Ohta, Y., Salvigsen, O., Thieding, F. & Dallmann, W. K. 1999. Temakart nr. 30, med kartbeskrivelse 160,–
B4G REINSDYRFLYA, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Piepjohn, K. & Ohta, Y. 2005. Temakart nr. 38 80,–
B5G WOODFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Piepjohn, K., McCann, A.J., Sirotkin, A.N., Miroslavskij, M., Ohta, Y. & Gjelsvik, T. 2005. Temakart nr. 37 80,–
B6G EIDSVOLLFJELLET, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Ohta, Y., Piepjohn, K., McCann, A.J. & Gjelsvik, T. 2006. Temakart nr. 39 80,–
B7G TRE KRONER, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K. (ed.) 2012. Temakart nr. 49 80,–
B8G ST. JONSFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Bergh, S. G., Otha, Y., Andresen, A., Maher, H. D., Braathen, A. & Dallmann, W.K. 2003. Temakart nr. 34 80,–
B9G ISFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Ohta, Y., Hjelle, A., Andresen, A., Dallmann, W.K. & Salvigsen, O. 1992. Temakart nr. 16, med kartbeskrivelse 160,–
B10G VAN MIJENFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Hjelle, A., Lauritzen, Ø., Salvigsen, O. & Winsnes, T.S. 1986. Temakart nr. 2, med kartbeskrivelse 160,–
B11G VAN KEULENFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W., Hjelle, A., Ohta, Y., Salvigsen, O., Bjornerud, M.G., Hauser, E.C., Maher, H.D. & Craddock, C. 1990. Temakart nr. 15, med kartbeskrivelse 160,–
B12G TORELLBREEN, Svalbard 1 : 100 000. Otha, Y. & Dallmann, W. K. (eds.) 1999. Temakart nr. 29 80,–
C4G MOSSELHALVØYA, Svalbard 1 : 100 000. Elvevold, S. & Dallmann, W.K. (eds.) 2011. Temakart nr. 47 80, –
C5G ÅSGARDFONNA, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Elvevold, S., Piepjohn, K., Tebenkov, A.M. & Blomeier, D. 2010. Norsk Polarinstitutt Temakart Nr. 46 80,–
C7G DICKSONFJORDEN, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W. K., Otha, Y., Birjukov, A. S., Karnousenko, E. P. & Sirotkin, A. N. 2004. Temakart nr. 35 80,–
C8G BILLEFJORDEN, Svalbard, 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Piepjohn, K., Blomeier, D. & Elvevold, S. 2009. Revised edition. Temakart nr. 43. (Kartbeskrivelse til eldre utgave (1989) kan bestilles) 80,– (160,–)
C9G ADVENTDALEN, Svalbard 1 : 100 000. Major, H. & Nagy, J., Haremo, P., Dallmann W. K., Andresen, A. & Salvigsen, O. 2001. Temakart nr. 31. Med beskrivelse og kartblad C9Q 240,–
C9Q ADVENTDALEN, Svalbard 1 : 100 000. Tolgensbakk, J. Sørbel, L. & Høgvard, K. 2001. Temakart nr. 32. Med beskrivelse og kartblad C9G 240,–
C10G BRAGANZAVÅGEN, Svalbard 1 : 100 000. Salvigsen, O. & Winsnes, T.S. 1989. Temakart nr. 4, med kartbeskrivelse 160,–
C11G KVALVÅGEN, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Winsnes, T.S. & Birkenmajer, K. 1994. Temakart 23, med beskrivelse og kartblad C12G 240,–
C12G MARKHAMBREEN, Svalbard 1 : 100 000. Birkenmajer, K., Nagy, J., Dalmann W. K. 1994. Temakart 22, med beskrivelse og kartblad C11G 240,–
C13G SØRKAPP, Svalbard 1 : 100 000. Winsnes, T. S., Birkenmajer, K., Dallmann, W.K., Hjelle; A., Salvigsen, O. 1993. Temakart nr. 17, med kartbeskrivelse 160,–
DE23G NORDAUSTLANDET NW. 1 : 2 000 000. Elvevold, S. & Dallmann W.K. 2014. Temakart 52 80,–
DE45G NORDAUSTLANDET SW. 1 : 2 000 000. Dallmann W.K. & Elvevold, S. 2013 Temakart 51 80,–
D5G LOMFJORDHALVØYA, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Piepjohn, K., Elvevold, S. & Blomeier, D. 2009. Temakart nr. 44 80,–
D6G VAIGATTBOGEN, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K., Piepjohn, K., Halverson, G.P., Elvevold, S. & Blomeier, D. 2011. Temakart nr. 48 80,–
D8G NEGRIBREEN, Svalbard 1 : 100 000. Miloslavskij, M. Ju., Birjukov, A.S., Slënskij, S.N. & Dallmann, W.K. 1996. Temakart nr. 25, med kartbeskrivelse 160,–
D9G AGARDHFJELLET, Svalbard 1 : 100 000. Milovslavskij, M. Ju., Birjukov, A.S., Slënskijj, S.N., Hansen, S., Larsen, B.T., Dallmann, W.K., Andresen, A. 1993. Temakart nr. 21, med kartbeskrivelse 160,–
D20G BJØRNØYA, Svalbard 1 : 50 000. Dallmann, W. K. & Krasilscikov, A.A. (eds.) 1996. Temakart nr. 27 80,–
E5G GUSTAV ADOLF LAND, Svalbard 1 : 100 000. Dallmann, W.K. & Forke, H. 2010. Temakart No. 45 80,–
FG23G NORDAUSTLANDET NE, Svalbard 1 : 200 000. Elvevold, S. & Dallmann, W.K. (eds.) 2014: Temakart nr. 53. 80,–
G14G

HOPEN, Svalbard 1 : 100 000. Mørk, A., Lord, G.S., Solvi, K.H. & Dallmann, W.K. 2013. Temakart nr. 50. med beskrivelse

80,–