Oversiktskart over Svalbard

Oversiktskarta viser heile Svalbard inkludert Bjørnøya. Dei to karta i målestokk 1 : 1 000 000 har same kartgrunnlag. Turistkartet har i tillegg ein generell tekstdel på norsk, engelsk, russisk og tysk, og inneheld bildar frå natur og kultur på Svalbard. Svalbard i 1 : 2 000 000 er eit populært turistkart i mindre format.

Kjøp kart

Oversiktskart Svalbard
NummerTittelPris
2000 Svalbard  79,–
1000 Svalbard 119,–
1000 Svalbard – Turistkart 119,–

 

Oversiktskart for Svalbard S2000

Oversiktskart for Svalbard (S2000). Kart: Norsk Polarinstitutt

Turistkart for Svalbard, fremside

Svalbard S1000 - Turistkart. Dobbeltsidig trykk. Baksiden viser 3D-kart over hele Svalbard, et 360-graders kartpanorama med senter i Adventfjorden, og flybilder over bosetningene Longyearbyen, Ny-Ålesund, Pyramiden, Barentsburg og Sveagruva. Kart: Norsk Polarinstitutt

Oversiktskart for Svalbard S1000

Oversiktskart for Svalbard (S1000). Kart: Norsk Polarinstitutt