Temakart

Temakart er kart som opplyser om spesielle forhold, som dyreliv, kystforhold, natur eller geografi. I tillegg til å gi allmenn informasjon kan karta nyttast til politisk arbeid, planlegging og undervisning. Temakarta kan kjøpast direkte frå Norsk Polarinstitutt.

NummerTittelPris
2 HJELLE, A., LAURITZEN, Ø., SALVIGSEN, O. & WINSNES, T.S.: Geological map of Svalbard 1:100.000. Sheet B10G Van Mijenfjorden 160,-
3 WINSNES, T.S.: Bedrock Map of Svalbard and Jan Mayen, Geological Map. 1:1.000.000 160,-
4 SALVIGSEN, O. & WINSNES, T.S.: Braganzavågen, C10G, Geological Map. 1:100.000 160,-
5 LAURITZEN, Ø., SALVIGSEN, O. & WINSNES, T.S.: Billefjorden, C8G, Geological Map. 1:100.000 160,-
6 ØDEGÅRD, R., SOLLID, J.L. & TROLLVIK, J.A.: Kystkart/Coastal Map, A 3 Forlandsundet, Svalbard. 1:200.000 80,-
7 FJELD, P.E. & MEHLUM, F.: Dyreliv på Svalbard og Jan Mayen, Animal Life. 1:1.000.000 80,-
8 TOLGENSBAKK, J. & SOLLID, J.L.: Kvadehuksletta, Geomorfologi og kvartærgeologi. 1:10.000 80,-
9 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart/Coastal Map, B 4 Bellsund, Svalbard. 1:200.000 80,-
10 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart/Coastal Map, B 5 Sørkapp, Svalbard. 1:200.000 80,-
11 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart/Coastal Map, C 4 Edgeøya, Svalbard. 1:200.000 80,-
12 ELVEN, R., ERIKSEN, M,-B. & BREKKE, B.: Vegetasjonskart/Vegetation Map Gipsdalen sør/south. 1:25.000 80,-
13 ELVEN, R., ERIKSEN, M,-B. & BREKKE, B.: Vegetasjonskart/Vegetation Map, Gipsdalen nord/north. 1:25.000 80,-
14 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart/Coastal Map, B 3 Storfjorden nord, Svalbard. 1:200.000 80,-
15 DALLMANN, W., HJELLE, A., OHTA, Y., SALVIGSEN, O., BJORNERUD, M.G., HAUSER, E.C., MAHER, H.D. & CRADDOCK, C.: Van Keulenfjorden B11G, Geological Map. 1:100.000 160,-
16 OHTA, Y., HJELLE, A., ANDRESEN, A., DALLMANN, W.K. & SALVIGSEN, O: B9G Isfjorden, Geological map Svalbard. 1:100.000 160,-
17 WINSNES, T.S., BIRKENMAJER, K., DALLMANN, W.K., HJELLE; A., SALVIGSEN, O: Geological Map, C13G Sørkapp, Svalbard. 1:100.000 160,-
18 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart, Coastal Map, C3 Olgastretet, Svalbard. 1:200.000 80,-
19 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart, Coastal Map, A2 Woodfjorden, Svalbard. 1:200.000 80,-
20 HØGVARD, K. & SOLLID, J.L.: Kystkart, Coastal Map, B2 Hinlopenstretet, Svalbard. 1:200.000 80,-
21 MILOSLAVSKIJ, M.Ju., BIRJUKOV, A.S., ŠLËNSKIJ, S.N., HANSEN, S., LARSEN, B.T., DALLMANN, W.K., ANDRESEN, A.: Geological Map, D9G Agardfjellet, Svalbard 1:100.000 80,-
22/23 DALLMANN, W.K., WINSNES, T.S. & BIRKENMAJER, K.: Geological Map, C11G Kvalvågen, Svalbard 1:100.000 BIRKENMAJER, K., NAGY, J., DALLMANN, W.K.: Geological Map, C12G Markhambreen, Svalbard 1:100.000 240,-
24 OHTA, Y.(ed.) Nature environment map, Gjelsvikfjella and Western Mühlig-Hoffmannfjella Dronning Maud Land, Antarctica 1:100.000 - 1993 Blad/Sheet 1/2 240,-
25 MILOSLAVSKIJ, M.JU., BIRJUKOV, A.S., ŠLËNSKIJ, S.N. & DALLMANN, W.K.: Geological Map, D8G Negribreen, Svalbard 1:100.000 80,-
26 HJELLE, A.: Svalbard; Mineralressurser, aktiviteter, forekomster, Svalbard 1:3.000.000 80,-
27 DALLMANN, W.K. & KRASILSCIKOV, A.A. (eds.) Geological Map, D20G Bjørnøya, Svalbard 1:50.000 80,-
28 OHTA, Y.;Nature Environment Map: H.U. SVERDRUPFJELLA, Dronning Maud Land, Antartica 80,-
29 OHTA, Y. & DALLMANN, W. K.; Geological map, B12G Torellbreen, Svalbard 1:100.000 80,-
30 HJELLE, A., PIEPJOHN, K., SAALMANN, K., OHTA, Y., SALVIGSEN, O., THIEDING, F. & DALLMANN, W.K.; Geological map, A7G Kongsfjorden, Svalbard 1:100.000 160,-
31/32 MAJOR, HAREMO, P., DALLMANN, W.K., ANDRESEN, A. & SALVIGSEN, O.; Geological map C9G Adventdalen, Svalbard 1:100.000 SØRBEL, L., TOLGENSBAKK, J., HAGEN, J.O. & HØGVARD, K.; Geomorphological and Quaternary geological map C9Q Adventdalen, Svalbard 1:100.000 240,-
33 DALLMANN, W.K. & OHTA, Y.: Bedrock map of Svalbard and Jan Mayen 1:750 000, enlarged key areas 1:250 000, several thematic overview maps 1:3 000 000; 2002 195,-
34 BERGH, S. G., OHTA, Y., ANDRESEN, A., MAHER, H. D., BRAATHENS, A. & DALLMANN, W. K. 2003: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet B8G ST. JONSFJORDEN 80,-
35 DALLMANN, W. K., OHTA, Y., BIRJUKOV, A. S., KARNOUSENKO, E. P., SIROTKIN, A. N. & PIEPJOHN, K. 2004: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet C7G DICKSONFJORDEN 80,-
36 DALLMANN, W.K., PIEPJOHN, K. & BLOMEIER, D. 2004: Geological map of Billefjorden, 1:50 000, with excursion guide 145,-
37 DALLMANN, W. K., PIEPJOHN, K., MCCANN, A. J., SIROTKIN, A. N., MILOSLAVKIJ, M. J., OHTA, Y. & GJELSVIK, T. 2005: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet B5G WOODFJORDEN 80,-
38 DALLMANN, W. K., PIEPJOHN, K. & OHTA, Y. 2005: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet B4G REINSDYRFLYA 80,-
39 DALLMANN, W. K., PIEPJOHN, K., MCCANN, A. J. & GJELSVIK, T. 2006: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet B6G EIDSVOLLFJELLET 80,-
40 OHTA, Y., HJELLE, A. & DALLMANN, W. K. 2007: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet BA4G VASAHALVØYA 80,-
41 OHTA, Y., HJELLE, A. & DALLMANN, W. K. (eds.) 2008: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet A5G MAGDALENEFJORDEN 80,-
42 OHTA, Y., PIEPJOHN, K., DALLMANN, W. K. & ELVEVOLD, S. (eds.) 2008: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet A6G KROSSFJORDEN 80,-
43 DALLMANN, W. K., PIEPJOHN, K., BLOMEIER, D. & ELVEVOLD, S. 2009 (revised edition): Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet C8G BILLEFJORDEN 80,-
44 DALLMANN, W. K., PIEPJOHN, K., ELVEVOLD, S. & BLOMEIER, D. 2009: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet D5G LOMFJORDHALVØYA 80,-
45 DALLMANN, W. K., FORKE, H. 2010: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet E5G GUSTAV ADOLF LAND 80,-
46 DALLMANN, W. K., ELVEVOLD, S., PIEPJOHN, K. TEBENKOV, A. M., BLOMEIER, D. 2010: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet C5G ÅSGARDFONNA 80,-
47 ELVEVOLD, S., DALLMANN, W. K. (eds.), 2011: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet C4G MOSSELHALVØYA 80,-
48 DALLMANN, W. K., PIEPJOHN, K., HALVERSON, G.P., ELVEVOLD S. & BLOMEIER, D., 2011: Geological map of Svalbard 1:100 000, sheet D6G VAIGATTBOGEN 80,-
49 DALLMANN, W.K. 2012. TRE KRONER, Spitsbergen. 1 : 100 000, sheet B7G 80,–
50 MØRK, A., LORD, G.S., SOLVI, K.H., DALLMANN, W.K. 2013, Hopen. 1 : 100 000, Sheet G14G 80,–
51 DALLMANN W.K. & ELVEVOLD, S. 2013. Nordaustlandet SW. 1 : 2 000 000, sheet DE45G 80,–
52 ELVEVOLD, S. & DALLMANN W.K. 2014. Nordaustlandet NW. 1 : 2 000 000, sheet DE23G 80,–
53 ELVEVOLD S. & DALLMANN W.K 2014. Nordaustlandet NE. 1 : 2 000 000, sheet FG236 80,–