Topografiske kart over Antarktis

Topografiske kart viser terrenget på jordas overflate. Naturlege og menneskeskapte former visast, til dømes kystlinjer, isbrear, vegar og bygningar. Karta viser og stadnamn, UTM rutenett og ulike typar grenser. Karta over Antarktis kan kjøpast direkte frå Norsk Polarinstitutt.

Antarktis 1 : 10 000 000

Kart: Antarktis 1:10000000

Kartet er i målestokk 1 : 10 000 000, og visar land og hav sør for 55. sørlege breddegrad.

Første utgåve, utgitt 2013 av Norsk Polarinstitutt. Kartet er engelskspråklig. Storleiken er ca. 82,5x95 cm. Kartet leveres i både bretta og ubretta format. Pris 119 kroner.

Les meir om datakjeldane til kartet (PDF, 93 KB).

Antarktis og Arktis 1 : 10 000 000

Arktis og Antarktis

Kartet er i målestokk 1 : 10 000 000. Utgitt 2010 av British Antarctic Survey. Storleiken er 90x74 cm. Pris 200 kroner.

Dronning Maud Land 1:2 500 000

Antarktis

Kart i målestokk 1:2 500 000 over det norske bilandet i Antarktis. I tillegg satellittfotokart over stasjonsområde i målestokk 1:250 000, temakart over isflyt, og topografi under innlandsisen. På baksida finst eit register med koordinat for dei norske stadnamna i Dronning Maud Land, ei  kartliste og eit lite oversynskart over heile Antarktis.

Første utgåve, utgitt av Norsk Polarinstitutt i 2017. Kartproduktet er på engelsk og har trykk på begge sidene. Storleiken er ca. 100x70 cm. Kartet kan leverast i både bretta og ubretta form. Pris 119 kr. Digital utgåve kan lastast ned gratis som PDF: framside (31MB) og bakside (23MB).

Les meir om datakjeldene til kartet (PDF, 80KB).

Dronning Maud Land 1 : 250 000

Antarktis
Antarktis
Antarktis
NummerTittelPris
A14 Shackletonkjeda** 55,40,-
B7 Vestfjella West 68,20,-

C7

Vestfjella East 68,20,-
C8 Mannefallknausane** 55,40,-
C9 Tottanfjella** 55,40,-
D8 Heimefrontfjella North 68,20,-
D9 Heimefrontfjella South 68,20,-
E6 Annendagstoppane 55,40,-
E8 Ladfjella** 55,40,-
F5 Giæverryggen 68,20,-
F6 Borgmassivet 68,20,-
F7 Kirwanveggen 68,20,-
F8 Urfjellgavlen** 55,40,-
G5 Ahlmannryggen 68,20,-
G6 Jutulstraumen 68,20,-
G7 Neumayerskarvet 68,20,-
H5 Jutulgryta 68,20,-
H6 H.U. Sverdrupfjella 68,20,-
J5 Mühlig-Hofmannfjella North 68,20,-
J6 Mühlig-Hoffmannfjella South 68,20,-
K5 Filchnerfjella North 68,20,-
K6 Filchnerfjella South 68,20,-
L4 Schirmacheroasen 68,20,-
L5 Humboldtfjella 68,20,-
L6 Glopeflya 68,20,-
M4 Starheimtind 68,20,-
M5 Wohlthatmassivet 68,20,-
M6 Hoelfjella South 68,20,-
N5 Forposten 68,20,-
N6 Sarkofagen 68,20,-
P5 Einseten* 55,80,-
P6 Tussebreen* 55,80,-
Q5 Utsteinflya* 55,80,-
Q6 Widerøefjellet* 55,80,-
R5 Byrdbreen* 55,80,-
R6 Mefjell* 55,80,-
S5 Balchenfjella North* 55,80,-
S6 Balchenfjella South* 55,80,-
V3 Prins Harald Kyst* 55,80,-
V4 Prins Harald Kyst-Torshavnheiane* 55,80,-
W2 Kronprins Olav Kyst* 55,80,-
W3 Prins Harald Kyst - Kronprins Olav Kyst* 55,80,-
W4 Thorshavnheiane* 55,80,-
X2 Carnebreen* 55,80,-

* Prøvetrykk er tilgjengelege.

** Foreløpige kart er tilgjengelege.

Fimbulheimen - Satellitt 1:250 000

none

Satellittbildekart i målestokk 1:250 000 over Fimbulheimen og omgivelser i Dronning Maud Land.

Første utgave, utgitt av Norsk Polarinstitutt i 2017. Kartproduktet er i engelsk språkdrakt og måler 87x260 cm i full størrelse i plottet utgave.

Kartet kan lastes ned gratis i både redusert oppløsning for enklere håndtering på datamaskinen (PDF-fil, 50MB), og i høyeste oppløsning (TIF-fil, 400MB) for å se satellittbildene på sitt mest detaljerte.