Topografiske kart over Arktis

Topografiske kart viser terrenget på jordas overflate. Naturlege og menneskeskapte former visast, for eksempel kystlinjer, isbrear, vegar og bygningar. Karta viser og stadnamn, UTM rutenett og ulike typar grenser. Desse karta kan kjøpast direkte frå instituttet i bokhandlarar, og i butikkar på Svalbard.

Arktis og Antarktis

Antarctica and the Arctic

Antarctica and the Arctic.

Kart
MålestokkTittelPris
1 : 10 000 000 Antarctica and the Arctic. Utgitt av British Antarctic Survey. Størrelse ca. 90x74 cm. Trykket i 2010. 200,–

Topografiske kart over Svalbard

Norsk Polarinstitutt har flere topografiske kartserier fra Svalbard i forskjellig målestokk for forskjellige områder.

Hopp direkte til:

 

Svalbard 1 : 500 000 (S500)

Svalbard S500
Kart
NummerTittelPris
1 Spitsbergen – sør 119,–
2 Edgeøya 119,–
3 Spitsbergen – nord 119,–
4 Nordaustlandet 119,–

Svalbard 1 : 250 000 (S250)

Svalbard S250
Kart
NummerTittelPris
1 Svalbard Sørvest 200,–
2 Svalbard Nordvest 200,–
3 Svalbard Nord 200,–
4 Svalbard Nordaust 200,–
5 Svalbard Søraust 200,–

Svalbard 1 : 100 000 (S100)

Denne topografiske kartserien inneholder 62 kartblad i målestokk 1 : 100 000. Unntaket er kartet over Bjørnøya (D20), som er i målestokk 1 : 50 000. Ekvidistansen er 50 m. De fleste kartene er trykket i datum WGS84. Unntakene er G7 og H7 som er trykket i datum ED50. Se forøvrig notater under oversikten.

42 karttrykte blad er tilgjengelige, resten er fargeplott.

Svalbard S100
Kart
NummerTittelPris
A 4 Vasahalvøya**** 119,–
A 5 Magdalenefjorden**** 119,–
A 6 Krossfjorden**** 119,–
A 7 Kongsfjorden* 119,–
A 8 Prins Karls Forland* 119,–
B 4 Reinsdyrflya**** 119,–
B 5 Woodfjorden**** 119,–
B 6 Eidsvollfjellet* 119,–
B 7 Tre Kroner* 119,–
B 8 St. Jonsfjorden* 119,–
B 9 Isfjorden* 119,–
B 10 Van Mijenfjorden**** 119,–
B 11 Van Keulenfjorden**** 119,–
B 12 Torellbreen**** 119,–
C 4 Mosselhalvøya* 119,–
C 5 Åsgårdfonna* 119,–
C 6 Austfjorden* 119,–
C 7 Dicksonfjorden* 119,–
C 8 Billefjorden**** 119,–
C 9 Adventdalen* 119,–
C 10 Braganzavågen**** 119,–
C 11 Kvalvågen**** 119,–
C 12 Markhambreen**** 119,–
C 13 Sørkapp**** 119,–
D 2 Snøtoppen** 119,–
D 3 Storsteinhalvøya** 119,–
D 4 Gotiahalvøya** 119,–
D 5 Lomfjordhalvøya* 119,–
D 6 Vaigattbogen* 119,–
D 7 Hinlopenbreen* 119,–
D 8 Negribreen**** 119,–
D 9 Agardhfjellet**** 119,–
D 20 Bjørnøya*** 119,–
E 1 Sjuøyane** 119,–
E 2 Nordenskiöldbukta** 119,–
E 3 Rijpfjorden** 119,–
E 4 Wahlenbergfjorden** 119,–
E 5 Gustav Adolf Land** 119,–
E 6 Wilhelmøya* 119,–
E 7 Kapp Payer* 119,–
E 8 Barentsjøkulen* 119,–
E 9 Freemansundet* 119,–
E 10 Guldalen* 119,–
E 11 Hvalpyntfonna* 119,–
E 12 Tusenøyane* 119,–
E 13 Håøya* 119,–
F 2 Repøyane** 119,–
F 3 Duvefjorden** 119,–
F 4 Austfonna** 119,–
F 5 Vibebukta** 119,–
F 6 Bråsvellbreen** 119,–
F 9 Berrheia* 119,–
F 10 Stonebreen* 119,–
F 11 Deltabreen* 119,–
G 2 Foynøya** 119,–
G 3 Leighbreen** 119,–
G 4 Isispynten** 119,–
G 5 Isdomen** 119,–
G 7 Svenskøya 119,–
G 14 Hopen* 119,–
H 3 Storøya** 119,–
H 7 Kongsøya 119,–
J 3 Kvitøya** 119,–

**** Kartblad A4, A5, B4, B5, B10, B11, B12, C8, C10, C11, C12, C13, D8 og D9 er konstruert basert på flybilder fra 1990. Kartblad A6 er konstruert basert på flybilder fra 1990 og 2009.
*** Målestokk 1 : 50 000
** Fargeplott
* Konstruksjon etter flybilder fra 2008–2012

Brøggerhalvøya – 1:10 000

Rektangulære UTM projeksjonskart med ekvidistanse 10 m. Basert på flyfoto fra 1966.

Brøggerhalvøya
Kart
NummerTittelPris
V20H55 Leinstranda 62,–
V20H60 Kiærfjellet 62,–
V20H65 Kvadehuksletta 62,–
V28H50 Engelskbukta 62,–
V28H55 Steenfjellet 62,–
V28H60 Ny-Ålesund 62,–
V28H65 Brandalpynten 62,–
V36H60 Lovénøyane 62,–