Logistikk og støtte i polare områder

Norsk Polarinstitutt kan tilby logistikk- og støttetjenester knyttet til feltarbeid og annen aktivitet i Arktis og Antarktis.

Arktis

Tjenester som tilbys på Svalbard og i Arktis:

 • utleie av feltutstyr
 • utleie av kontorer og laboratorier
 • transport og lagringsmuligheter
 • sikkerhets-/feltkurs

Varekatalog

Bestillingskjema (ODS), Bestillingskjema (Excel)

Antarktis

Aktører som planlegger aktivitet på den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis må levere melding. Vi kan tilby følgende tjenester:

 • støtte til forskning
 • utleie av feltutstyr og personell
 • kost og losji
 • transport og lagringsmuligheter
 • anleggstjenester inkludert utleie av anleggsmaskiner
 • personell innenfor de fleste byggetekniske fagområdene
 • verksted og teknisk assistanse
 • legehjelp

Vilkår for aktivitet på Troll