Miljøstatus Svalbard

Miljøstatus Svalbard er en gjennomgang av dagens miljøsituasjon innenfor temaene forurensning, friluftsliv, kulturminner, naturområdene, klima, turisme og ferdsel, dyr og planter, internasjonalt samarbeid og bosetning.

Krykkjer ved et fuglefjell

Krykkjer ved et fuglefjell på Svalbard. Området har en sårbar natur, og Miljøstatus Svalbard gir en oversikt om miljøets tilstand og utvikling på øygruppa. Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt

Miljøstatus Svalbard gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling på denne norske øygruppa i Arktis. Sidene er skrevet av Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard i samarbeid.

Innholdet på sidene er produsert og kvalitetssikret av den som har det formelle og faglige ansvaret for hvert tema. Norsk Polarinstitutt har ansvaret for innholdet på sidene om klima og internasjonalt samarbeid, og Sysselmannen på Svalbard for resten. Ansvarlig redaktør er direktøren for Norsk Polarinstitutt og sysselmannen på Svalbard. Stein Ø. Nilsen fra Norsk Polarinstitutt og Trond Espen Haug hos Sysselmannen på Svalbard er redaktører.

De ansatte ved miljøvernavdelingen hos Sysselmannen på Svalbard og flere av de ansatte ved Norsk Polarinstitutt har bidratt med stoff til sidene.

Et viktig grunnlag for Miljøstatus Svalbard er hentet fra Miljøovervåkningssystemet for Jan Mayen og Svalbard og statistikk som samles inn av Sysselmannen på Svalbard.

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus Svalbard er en del av Miljøstatus i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljøverndirektoratene. Klima- og forurensningsdirektoratet er ansvarlig redaktør for Miljøstatus i Norge.