Sjøpattedyrobservasjoner (MMS)

Registrer dine observasjoner av hval, hvalross, sel og isbjørn på og rundt Svalbard. Observasjonene brukes aktivt i forsknings- og overvåkingsøyemed.

En liten flokk hvalrosser ligger på steinstrand, delvis i havet. Foto: Inger Lise Næss / Norsk Polarinstitutt

Hvis du oppholder deg eller planlegger opphold i Svalbard-området, håper vi du kan ta deg tid til å registrere dine observasjoner av sjøpattedyr.

Polarinstituttet takker alle cruiseguider og andre som har meldt inn sine sjøpattedyrobservasjoner fra Svalbard de siste årene. Vi håper dere fortsetter med dette, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

Hvordan registrerer jeg mine observasjoner?

Du kan registrere dine observasjoner direkte i databasen.

Alternativt kan du bruke et tradisjonelt skjema:

  1. Last ned observasjonsskjemaet (Excel, 76 kB)
  2. Fyll ut skjemaet
    Instruksjoner er inkludert. Er du usikker på lokasjoner, kan vårt nettkart over Svalbard være til hjelp
  3. Send ferdig utfylt skjema til
Kart over Svalbard med observasjoner av grønlandshval merketAlle bekreftede observasjoner av grønlandshval i Svalbardområdet og tilstøtende områder fra 2000 til og med 2013. De nyeste observasjonene er illustrert med røde sirkler, tidligere observasjoner med blå sirkler. Kart: Norsk Polarinstitutt

Hvordan brukes dataene?

Dataene forbedrer vår generelle forståelse av habitatbruk, sesongbetingede bevegelsesmønstre osv., og brukes for eksempel i overvåkingssystemet MOSJ:

Spørsmål?

Lurer du på noe kan du kontakte oss på .

Mer info om artene finner du på våre faktasider om marint dyreliv i Arktis.