Cruisehåndbok for Svalbard

«Cruisehåndbok for Svalbard» er en kvalitetssikret informasjonkilde til Svalbards naturforhold, historie og kulturminner beregnet for et publikum som ferdes langs Svalbards kyster med båt.

Håndboka og nettsidene er en guide for folk som ferdes langs Svalbards kyster. De inneholder nyttig informasjon om dyreliv, planter, geologi, historie og kulturminner, og har egne faste presentasjoner av ferdselsråd og ilandsstigningssteder for hvert område. Ilandsstigningssteder som er presentert i boka er et utvalg av de mest besøkte ilandsstigningsstedene på Spitsbergens vest- og nordkyst, valgt ut fra områder som fortsatt tåler besøk, og med fokus på informasjon som kan bidra til best mulig beskyttelse av natur og kulturminner.

Håndboka er bygd opp med et innledende kapittel om Svalbards natur, kulturminner og miljølovgivning. Deretter kommer kapitler som omtaler de ulike kyst- og fjordområdene. For områdene langs Spitsbergens vest- og nordkyst er det presentert et utvalg av de mest besøkte landstigningsplassene, med praktiske råd om hva man kan oppleve og hvilke hensyn som må tas.

Med dette ønsker Norsk Polarinstitutt å gi kvalitetssikret informasjon om Svalbards kyster. Nettutgaven vil bli revidert etter behov.

Cruisehåndbok for Svalbard kan kjøpes direkte fra Norsk Polarinstitutt.