Salg

Kjøp av Norsk Polarinstitutts egne publikasjoner og kart gjøres direkte fra oss.

Polarinstituttets kart kan også kjøpes hos bokhandlere. På Svalbard finner du våre kart hos Museumsbutikken, Svalbardbutikken og andre utsalgssteder.

Norsk Polarinstitutt tilbyr også kurs og utleie av utstyr i forbindelse med feltarbeid.

Salgsbetingelser for publikasjoner og kart

Vi bruker postens satser for porto. Et ekspedisjonsgebyr på nkr 50,– kommer i tillegg. Med mindre annet opplyses er MVA inkludert i prisen. Ved for sen betaling påløper nkr 50,–  i gebyr.

Faktura sendes pr. e-post.

Det må påregnes en leveringstid på tre uker ved bestilligner til utlandet.

Kontakt

Norsk Polarinstitutt
Salg
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

E-post:
Telefon: 77 75 05 00
Fax: 77 75 05 01