Hva har 20 år med miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen gitt oss av kunnskap, og hvilke behov for miljøovervåking har vi fremover?

Om konferansen

  • MOSJ – Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen
  • 20. års jubileum 1999-2019
  • Framsenteret i Tromsø
  • 9. oktober 08.30-16.00
  • En møteplass for forskere, rådgivere, politikere, studenter og andre som er interessert i miljøovervåking
  • Gratis deltakelse med lunsj

MOSJ er et miljøovervåkingssystem for Svalbard og Jan Mayen med havområdene rundt, og en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. I år er det 20 år siden MOSJ ble startet og på jubileumskonferansen setter vi forvaltningsretta miljøovervåking på dagsorden. Sentrale aktører er invitert for å snakke om utvikling og trender for miljøet på og rundt Svalbard og Jan Mayen. Vi setter også fokus på hvilket behov vi har for miljøovervåking fremover. Velkommen!

Påmeldingsfrist:  20. september

Program