Om konferansen

 • MOSJ – Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen
 • 20. års jubileum 1999-2019
 • Framsenteret i Tromsø
 • 9. oktober 08.30-16.00
 • En møteplass for forskere, rådgivere, politikere, studenter og andre som er interessert i miljøovervåking
 • Gratis deltakelse med lunsj

MOSJ er et miljøovervåkingssystem for Svalbard og Jan Mayen med havområdene rundt, og en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. I år er det 20 år siden MOSJ ble startet og på jubileumskonferansen setter vi forvaltningsretta miljøovervåking på dagsorden. Sentrale aktører er invitert for å snakke om utvikling og trender for miljøet på og rundt Svalbard og Jan Mayen. Vi setter også fokus på hvilket behov vi har for miljøovervåking fremover. Velkommen!

Påmeldingsfrist:  10. september (stenger tidligere hvis konferansen blir fulltegnet)

Innledere og foredragsholdere

Vi jobber med å få på plass detaljene i programmet.  I midten av juli har vi følgende innledere og foredragsholdere klare i programmet:

 • Pia Ve Dahlen, marinbiolog, leder for Passion for Ocean
 • Per Arneberg, leder av Overvåkingsgruppa, Havforskningsinstituttet
 • Herdis M. Gjelten, forsker og representant i MOSJ fagråd, Meteorologisk institutt
 • Paul A. Lutnæs, seniorrådgiver og representant i MOSJ fagråd, Sysselmannen på Svalbard
 • Svein Tore Halvorsen, seniorrådgiver, Klima- og Miljødepartementet
 • Jane Jepsen, forsker, NINA
 • Rolf Ims, professor, UiT Norges arktiske universitet
 • Miljødirektoratet
 • Ole Arve Misund, direktør Norsk Polarinstitutt
 • John R. Hansen, seniorrådgiver og initiativtaker til MOSJ, Norsk Polarinstitutt
 • Harald Steen, programleder Svalbard, Norsk Polarinstitutt
 • Stein Ø. Nilsen, seniorrådgiver, Norsk Polarinstitutt
 • Hallvard Strøm, forsker, Norsk Polarinstitutt

Påmeldingsskjema (frist: 10. september)