Om konferansen

  • MOSJ – Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen
  • 20. års jubileum 1999-2019
  • Framsenteret i Tromsø
  • 9. oktober 08.30-16.00
  • En møteplass for forskere, rådgivere, politikere, studenter og andre som er interessert i miljøovervåking
  • Gratis deltakelse med lunsj

MOSJ er et miljøovervåkingssystem for Svalbard og Jan Mayen med havområdene rundt, og en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. I år er det 20 år siden MOSJ ble startet og på jubileumskonferansen setter vi forvaltningsretta miljøovervåking på dagsorden. Sentrale aktører er invitert for å snakke om utvikling og trender for miljøet på og rundt Svalbard og Jan Mayen. Vi setter også fokus på hvilket behov vi har for miljøovervåking fremover. Velkommen!

Påmeldingsfrist:  20. september

Program

08.30Registrering
09.00Velkommen
Ole Arve Misund, direktør, Norsk Polarinstitutt
Overordnede føringer og behov for miljøovervåking på Svalbard, Jan Mayen og havområdene rundt
Svein Tore Halvorsen, seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet
Et historisk tilbakeblikk på etableringen av MOSJ
John R. Hansen, seniorrådgiver og initiativtaker til MOSJ, Norsk Polarinstitutt
MOSJ – 20 år med miljøovervåking
Therese Sigurdsen, seniorrådgiver og MOSJ-koordinator, Norsk Polarinstitutt
Globale miljøgiftavtaler og miljødata fra Arktis
Christina Tolfsen, sjefingeniør, Miljødirektoratet
10.15Pause
Havet rundt Svalbard de siste 20 årene
Per Arneberg, leder av Overvåkingsgruppa, Havforskningsinstituttet
Det forunderlige havet
Pia Ve Dahlen, marinbiolog og faglig leder Passion for Ocean
12.00Lunsj på Framsenteret
13.00The sound of Svalbard
Stein Ø. Nilsen, seniorrådgiver, Norsk Polarinstitutt
Ismåka – ny tidsserie for en isavhengig art
Hallvard Strøm, forsker, Norsk Polarinstitutt
Sjøfugl – endringer og årsaker over 35 år
Hallvard Strøm og Sebastien Descamps, forskere, Norsk Polarinstitutt
Svalbard skal være verdens best forvaltede villmarksområde – hva betyr veksten i reiselivet for denne målsettingen?
Paul Lutnæs, seniorrådgiver, Sysselmannen på Svalbard
Klimaendringer på Svalbard
Herdis M. Gjelten, forsker, Meteorologisk institutt
14.40Pause
15.00Panelsamtale om fremtidens miljøovervåking på Svalbard og Jan Mayen med havområdene rundt
Anne Sundbye, seksjonsleder, Miljødirektoratet
Harald Steen, programleder, Norsk Polarinstitutt
Jane Jepsen, forsker, NINA
Ketil Isaksen, forsker, Meteorologisk institutt
Per Arneberg, leder av Overvåkingsgruppen, Havforskningsinstituttet
Rolf Ims, professor, Universitetet i Tromsø

Samtalen ledes av journalist Christine Kristoffersen Hansen

15.45Oppsummering og avslutning
Ellen Øseth, seksjonsleder, Norsk Polarinstitutt