Alle årets foredrag vil foregå digitalt og på norsk. Seminarkvelder er tirsdager og torsdager i perioden 19. januar4. februar. Foredragene starter kl. 19, ett foredrag per kveld.

PROGRAM

Tirsdag 19. januar:

Store Norske- hva nå?

v/ Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske

I dette foredraget forteller Jan Morten Ertsaas om selskapets planer og strategier fremover. Gruveselskapet vil videreutvikle seg innenfor bolig og næringseiendom, arktisk off-grid fornybar energi og logistikk. Store Norske vil også utnytte prosjektkompetansen og erfaringen fra oppryddingen i Svea, som er et av de største og mest krevende naturrestaureringsprosjektene som er gjennomført i Arktis, til å bygge ny aktivitet i Longyearbyen.

Link til den digitale foredraget – start kl. 19:00

Torsdag 21. januar:

Arktisk natur i endring? Kunsten å skille naturlige svingninger fra systematisk endringer i klima

v/ Pernille B. Eidesen og Mads Forchhammer, professorer i arktisk biologi, UNIS

Det arktiske klimaet er i endring. Havisen reduseres årlig med et areal tilsvarende Svalbard. Disse endringene påvirker miljøet også på land. Hva skjer da med arktisk natur? De siste tiårene har vi sett markante endringer i arktisk flora og fauna, hvor noen arter klarer seg bedre enn andre. Svalbardreinen nyter for eksempel tilsynelatende godt av dette. Det er flere reinsdyr på Svalbard i dag enn noensinne. Dette er også en endring. Vegetasjonen opplever høyere beitetrykk. Hva skjer da? Er disse endringene forbigående, naturlige svingninger, eller er dette et resultat av større systematiske klimasvingninger? Vi forteller historien om hvordan et feltlaboratorium i Bjørndalen, hvor forskning og undervisning ved UNIS kobles sammen, kan bidra til 1) bedre undervisning, 2) bedre forskning, samt 3) forståelse av hvordan et økosystem henger sammen, og gi innsikt i hva som er naturlige variasjon og klimadrevne, irreversible endringer.

Link til det digitale foredraget – start kl. 19:00

Tirsdag 26. januar:

Naturfarer og klimaendringer – hva betyr dette for egen sikkerhet på tur?

v/ Martin Indreiten, fungerende leder ved Arctic Safety Centre/UNIS

Vi er omgitt av natur farer (som snøskred, isbreer, sjø is, isbjørn, vær og vind) som vi alltid må forholde oss til når vi skal på tur. Farene er uforutsigbare og har blitt enda mer uforutsigbare på grunn av klimaendringene. Breer smelter, temperaturen øker, fjordisen uteblir og vi har episoder med mildvær og regn i vintermånedene. Hva gjør dette med ferdselsmønsteret vårt når vi er på tur og hva med sikkerheten? Foredraget tar for seg problematikken illustrert gjennom en bre- og en skredulykke vinteren 2020.

Link til det digitale foredraget – start kl. 19:00

Torsdag 28. januar:

Longyearbyen Røde Kors – 70 år med frivillig arbeid

v/ Nina Elisabeth Storvik, korpsleder og Elke Morgener, koordinator, LRKH

Vi forteller om etableringen av foreningen, oppstarten av hjelpekorpset og utviklingen fra 50-tallet til dagens drift av organisasjonen. Vi tar et dypdykk i viktige milepæler gjennom årene og forteller om ulike hendelser der hjelpekorpset har vært involvert og bidratt redningsarbeidet.

Link til det digitale foredraget – start k. 19:00

Tirsdag 2. februar:  

Pionerer i Polhavet

v/ Thor Bjørn Arlov, seniorrådgiver NTNU og førsteamanuensis II i historie ved UNIS
Omkring år 1800 var månens «hav» bedre kjent enn Polhavet – ingen hadde ennå lyktes å trenge dypt inn i de sentrale delene av Arktis. Drøyt hundre år senere var Polhavet krysset og Nordpolen nådd. I dette foredraget skal vi trekke linjer gjennom tre hundre års utforskning av det nordlige havet, og fortelle om noen av de viktigste ekspedisjonene til Svalbard-området.

Link til det digitale foredraget- start kl. 19:00

Torsdag 4. februar:  

Værkrigen på Svalbard 19411945

v/ Per Kyrre Reymertpensjonert arkeolog og kulturminneorakel

Konvoiene med krigsmateriell fra England til Murmansk gikk sør for Svalbard og været der var viktig for både de allierte og tyskerne. Det ble etablert en norsk garnison på Svalbard for værobservasjon og tilsyn med gruvene og tyskerne opprettet flere bemannede og automatiske værstasjoner der. Det ble trefninger mellom soldatene og liv gikk tapt.

Link til det digitale foredraget- start kl. 19:00

Velkommen til Svalbardseminaret!

Svalbardseminarets arrangører: