Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» er et verdens mest avanserte forskningsfartøy. Fartøyet har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Med 15 laboratorier som kan huse de fleste forskningsdisipliner, og med noen av de mest omfattende utstyrspakkene som er levert til et forskningsfartøy, skal skipet overvåke miljø- og klimatilstanden i havområdene i Arktis og Antarktis.

Topp moderne forskningsfasiliteter

Fartøyet har ekkolodd som kan gi informasjon om detaljer på havbunnen. Videre har fartøyet fjernstyrt ubåt som kan gå ned til 6000 meters dyp, helikopterdekk, seismikk, trål og kan sende ut værballonger som tar profiler av atmosfæren. Det er stor kapasitet til kontainere, last og forsyninger til felt. Skipet har også «moonpool» slik at man kan åpne ei luke i bunnen og sende utstyr ned i vannet selv om skipet skulle være frosset inne i havis.

Skipet er konstruert med stålplater som er opp til 40 mm tykke. Isbryterbaugen i kombinasjon med mye maskinkraft, gjør at fartøyet kan holde 3,5 knop jevn fart gjennom én meter massiv is. Blir forholdene vanskeligere er skroget dimensjonert for at fartøyet kan hente fart, ramme inn i havisen og klatre opp på den for å bruke tyngden til å knekke isen ned.

Lite utslipp og topp sikkerhet

Fartøyet er bygd etter de siste reglene for sikkerhet. Med topp moderne motorer, er det også lite utslipp. Skipet har dobbelt skrog slik at det ikke går hull på tanker dersom skipet skulle gå på grunn. Fartøyet kan ta imot redningshelikopter, slepe båter, slukke skipsbranner og ta ombord oljevernsutstyr og kan dermed assistere ved skipsuhell.