Nettbutikk

Her kan du bestille kart, rapporter og bøker. Du kan også bestille bilder og flyfoto.

Zeppelinobservatoriet i Ny-Ålesund

Zeppelinobservatoriet (Ny-Ålesund)

Zeppelin Observatory

Zeppelin

Workshop on nutrients in the Arctic – linking the four Ny-Ålesund flagships together

Work with us?

Wildlife

Wildlife

What’s up?

What’s up

What we do

Vulkan i fullt utbrot prydar nytt polar-frimerke

Vitskap i lufta

Vi følger isbjørnen skritt for skritt

Vernar matfat for sjøfuglar i nord

Ventar på lyden av fuglane

Vegetasjon på Svalbard

Vegetasjon

Vegetasjon

Varmere hav påvirker smelting av isbrem i Øst-Antarktis

Vår i lufta! (eller i det minste i vannet)

Vår historie

Vår historie

Vår forskning

Vågehval

Utlover dusør til den som fanger flest mus på Svalbard

Utgivelser av gamle polarkart

Unike polare landskapsformer

Tyvjo

Tverrfaglig forskning i arktisk kulde

Troll Forskningsstasjon – værdata

Troll forskingsstasjon – webkamera

Troll (Antarktis)

Troll – Noregs forskingsstasjon i Antarktis

Troll

Troll

Trekkfuglene varsler om natur i endring

Tor (Antarktis)

Tor

Topografiske kart

Topografisk kartlegging av Trollstasjonen, Troll Airfield og Jutulsessen

title

Tilbud

Til Nordpolen for å studere Sørpolen

Til alle niendeklassinger i Tromsø: Vil du bli med på forskningstokt rundt Svalbard?

Themes

The Fram Strait Arctic Outflow Observatory

The Arctic

The Antarctic

Terrestrial ecosystem flagship meeting – from workshops to research projects

Tema

Tema

Tema

Tema

Teist

Tegn en isbjørn! 

Tar temperaturen på Kongsfjorden

Sydlige arter slår reir i nord

Svømmesnipe

Sverdrup (Ny-Ålesund)

Sverdrup

Sverdrup

Svartbak

Svalbardseminaret 2021

Svalbards rike fugleliv – under klimapress

Svalbards geologi

Svalbards eldste stein

Svalbardrype

Svalbardreinens parasitter under lupen

Svalbardreinen i et varmere klima

Svalbardrein

Svalbard

subtitle

Stormfullt polhav smelter raskere  

Storkobbe

Storjo

Stories

Steinvender

Steinkobbe

Steinarkiv >

Steinarkiv >

Steinarkiv >

Steinarkiv >

Steinarkiv

Stadnamn i Antarktis er oppkalla etter motstandsheltar

Spesialtilpasset jeger for arktiske strøk

Spermhval

Spenning om bord FF Kronprins Haakon

Spekkhogger

Species facts arctic

Species facts

Species

Species

Søk geologiske kart

Søk

Sosiale kanaler

Sosiale kanaler

Sosiale kanaler

Sosiale kanaler

Sosiale kanaler

Social media accounts

Snøspurv

Snø og sot

Smarte planter i et endret klima  

Smålom

Skal undersøke Kongsfjorden fra bunn til topp

Sjøfuglovervåking på Jan Mayen

Sjelden polar frimerkesamling i hus

Sjeldan fugl observert på Svalbard

Sjekk lista over nye stadnamn på Svalbard

Sivert – en utstoppet isbjørn i Tromsø

Sikrast mogleg transport til Troll

Shop

Shop

Setesdølane som vart isbjørnjegerar

Se vinnerbildene fra fotokonkurranse #mypolarwildlife  

Se de flotte tegningene av isbjørn!

Satellittkart

Satellitter overvåker norske isbreer. Det er det gode grunner til.

Sandløper

Sandlo

Samarbeidsavtale mellom Norge og Japan

Sabinemåke

Rødnebbterne

Rovdyr plyndrer fugleholmene i Kongsfjorden

Rosenmåke

Romlig økologi hos fjellrev (2012-2019)

Rock archive

Ringsel

Ringgås

Revidert nasjonalbudsjett: Støttar nytt nødaggregat på Trollstasjonen i Antarktis

Research

Regulations

Regjeringen foreslår mer til Antarktisforskning

Regjeringa styrker drift av Troll-stasjonen   

Regelverk for naturreservatet Bouvetøya

Regelverk

Rapport fra årets sjøpattedyrforskning i Kongsfjorden

Rådgivning og forvaltning

Beskyttet: Rådgivning og forvaltning

14 april 2021

Rådgiving

Quantarctica inspirerer i nord: Lager QGreenland

Quantarctica data catalog

Quantarctica

Publikasjoner (fullstendige referanser)

Publikasjoner

Protection of the Arctic Marine Environment (PAME)

Prosjekter

Prosesser og drivkrefter

Prosesser og drivkrefter

Presse

Praktærfugl

Postjournal

Postjournal

Portrett: Rupert Harald Krapp

Portrett: Jon Aars

Portrett: Heli Routti

Portrett: Forsker Magnus Andersen

Portrett: Dag Vongraven

Population monitoring of Svalbard rock ptarmigan

Pollutions

Polarsvømmesnipe

Polarportrettet: Geir Wing Gabrielsen

Polarportrett: Hallvard Strøm

Polarområdene

Polarmåke – en miljøgiftvarsler

Polarmåke

Polarlomvi

Polarjo

PolarGAP

Polarforskeren Sigurd Helle 1920 – 2013

Polare stadnamn

Polar Research

Polar bokkafe

Polar Bear Specialist Group (PBSG)

Plastfunn hos havhestunger – alvorlig bakteppe til ministermøte 

Plast i Arktis

Plast

Plast

Plast

Peter I Øy

Personvernerklæring

Personvern

Paleoklima

På vakt i Ny-Ålesund

På tokt til nøkkelområdet Framstredet

På tokt til lite utforskede deler av Polhavet

På tokt inn i det dype, ukjente arktiske bassenget

På tokt i nordlige havområder med FF Kronprins Haakon

På mørketidstokt rundt Svalbard

På forskningstokt i drivisen

På feltarbeid til pingvinenes rike

På besøk til det russiske forskingssenteret i Barentsburg  

Øyvor og Malins draumeveke i Svalbards villmark

Øyvor og Malin i skole for å bli polarforskere

Østmarkmus

Ønsker å verne geolog Brit Hofseths grav

Økosystem i ferskvann

Økosystem i ferskvann

Økosystem i ferskvann

Økosystem i ferskvann

Økosystem i ferskvann

Overvåking av sjøfugler i Kongsfjorden

Oversiktskart

Overleverte sluttrapport om norsk-kinesisk havsamarbeid

Our history

Other

Organisasjonskart

Organisasjon

Områder

Områder

Områder

Områder

Om oss

Om oss

Nytt opplag av populært Svalbard-verk

Nytt observatorium åpnet i Ny-Ålesund

Nytt land smeltar fram

Nytt EU prosjekt: Hvordan havis og snø påvirker klimaframtiden vår

Nyheter

Nyheter

Ny-Ålesund Terrestrial Ecology Flagship side meeting

Ny-Ålesund Glaciology Flagship Workshop

Ny-Ålesund forskningsstasjon lanserer nytt nettsted

Ny-Ålesund forskningsstasjon – Sverdrup

Ny-Ålesund Atmosphere Flagship open workshop

Ny utstilling viser Svalbards natur i endring

Ny statusrapport for Barentshavet: Midlertidig opphold i oppvarmingen

Ny rapport om Svalbards miljø og natur er lansert

Ny kommunikasjonsdirektør

Ny klimarapport: Dramatiske endringer i hav og is

Ny bok dypdykker i Kongsfjorden

Norvegia (Bouvetøya)

Norvegia

Norvegia

Norske stadnamn i Arktis

Norske stadnamn i Antarktis

Norske forskarar med i hovudrapport frå FNs klimapanel

Norsk-russisk havmiljøsamarbeid

Norsk-russisk havmiljøsamarbeid

Norsk Polarinstitutts kontor i Longyearbyen

Norsk Polarinstitutts historie

Norsk Polarinstitutt

Noreg i SCAR

Nordpolen-Tromsø med havis og havstrømmer

Nordenskiöld Land

Nettstedkart

Nettbutikk

Nettbutikk

Nettbutikk

Nettbutikk

Nebbhval

Narhval

Når mennesker møter isbjørn på Svalbard

Når forskere drar ut i isbjørnens rike

Når bordet raser ned foran øynene på deg…

N-ICE2015

Myrsnipe

My account

MOSJ jubileumskonferanse

Ministeren åpnet is- og klimalaboratorium

Miljøkonsekvensvurderinger av stasjonsforslag fra Tyrkia og New Zealand

Miljøgifter i isbjørn fra Barentshavet

Miljøgifter i havhest

Miljøgifter i Arktis

Miljøgifter i Antarktis

Miljøgifter

Miljøgifter

Miljøgifter

Miljøgifter

Miljøgifter

Mennesker påvirket klodens atmosfære mye tidligere enn antatt 

Melding av aktivitet i Antarktis

Med grønn skipsfart til Antarktis

MAUD-AP

Massebalanse isbreer

Marine naturtyper på Svalbard

Maps

MADICE

Lytter til isen med avansert radarteknologi  

Lysglimt i mørketida

Lundefugl kan deles i fire genetiske grupper

Lunde – «papegøyen» i havet

Lunde

Longyearbyen office

Lomvi

Logo for Norsk Polarinstitutt

Logistikk og støtte

Logistikk

Logistikk

Logistikk

Logistics & support

Logistics

Liv vart første kvinne som gjekk åleine til Sørpolen

LINKIBIO

Lingetoppane

Library

Library

Leiter etter klimasvar i smeltende havis

left-side-image

Ledige stillinger

Lansering av klimapanelets spesialrapport om hav og havis

Kvitnos

Kvinnesterke inn i polarområdene

Kvinnedag i solidaritetens fortegn

Kvifor blir det færre antarktispetreller?

Kva er plast laga av? Og kvifor er det farleg for dyra i havet?

Krykkje

Kronikk: Klimaoppvarmingen gir lokale kontraster i bestandsutvikling hos svalbardrein

KRONIKK: Den levende iskantsonen

KRONIKK Troll trenger oppgradering

KRONIKK Polarinstituttets råd om iskanten: Sett grensen så langt sør som mulig

Kovacs, Lydersen og Gabrielsen på eksklusiv liste over ledende forskere 

Kortnebbgås

Kontor i Longyearbyen

Kontakt oss

Kontakt

Kontakt

Kongsvegen surge

Kongsvegen geofysiske observatorium

Kongsfjorden System Flagship workshop

Kongsfjorden system flagship online meeting

Kongsfjorden marint avsetningsmiljø

Kongsfjorden flagship meeting

Kongelig besøk på Norges nye isgående forskningsfartøy

Konferanser og workshops

Knølhval

Klimaindikatorer

Klimaendringer og effekter på polare økosystemer

Klimaendringer i Arktis

Klimaendringer i Antarktis

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaendringer

Klimaeksperiment med nøkkelart i nytt laboratorium

Klima: prosesser og drivkrefter

Klima i Arktis

Klima i Antarktis

Klar for ett år i Antarktis!

Klar for eitt år i Polisen

Klappmyss

Kjøpe

Kjøpe

Kjønn kan ikke løse klimagåten

Kjært barn har mange namn

Kjappe fakta om Antarktis

Keynote talks on Nutrient Cycle in the Arctic

Kartlegginga på Svalbard

Kart

Kart

Kart

Kart

Karin har drømmejobben – i Antarktis!

Julesalg på polarbøker

Jul med Nansen i Polhavet

Jubileumskonferanse for MOSJ

Journalartikler med data fra Zeppelinobservatoriet

Jobbe/bo i Antarktis

Jobbe hos oss?

Jobbe hos oss?

Jan Mayens geologi

Jan Mayen

Jan Mayen

Jakter plankton i bekmørket

Jakter klimasvar i Framstredet

Jakter klimasvar i arktisk havområde

Jakter etter rypesteggens lokkesang

Jakten på det skjulte livet i vann

Jakta på sørlyset

Jakta på økosystema i ukjent hav 

Ismåke

Islom

Iskantsonen

Beskyttet: Iskant- story

24 april 2020

Isbrem

Isbreer og snø på Svalbard

Isbjørnens matfat

Isbjørnbøker

Isbjørn kan være utryddet på Svalbard om 50 år

Isbjørn dukket ikke opp – ga hekkesuksess

Isbjørn døde under merking

Isbjørn

Isbjørn

Internasjonalt samarbeid i Arktis

Internasjonalt samarbeid i Antarktis

Internasjonalt isbjørnsamarbeid

institution

Inn i fjordens ukjente verden – med roboter

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Indias ambassadør besøkte oss i Longyearbyen

ID Arctic

ICE-WHALES (2015-2019)

Hvorfor spiser havhesten plast?

Hvordan unngå konflikter mellom isbjørn og mennesker?

Hvor går isbjørnen i hi?

Hvor ender det atlantiske vannet?

Hvor ender algene? 

Hvitkinngås

Hvithval

Hvalross

Hva skjer?

Hva skjer

Hva skjer

Hva skjer

Hva skjer

Hva gjør vi?

Hva gjør vi

Hva gjør vi

Hva gjør vi

Hva gjør vi

Hva gjør undervannsstøy med dyrene i dypet?

Høyeste temperatur på Svalbard i november

HØRINGSVAR: Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) som ordning for utvidelse av arealer som er tilgjengelige for petroleumsaktivitet i havområdene i nord

HØRINGSSVAR: Vitenskapelig undersøkelse i Barentshavet med FF Helmer Hanssen i august 2021 med seismikk og innsamling av bunnsedimenter

HØRINGSSVAR: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse i Framstredet og rundt Bjørnøya 2021

HØRINGSSVAR: Forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Hovedkontor Tromsø

Hjem fra tokt i isødet til snøfokk og koronapandemi  

Historiske kart

Historiske arkiv/samlinger

Historiske arkiv/samlinger

Historiske arkiv/samlinger

Historiske arkiv/samlinger

Historiske arkiv/samlinger

Historiske arkiv og samlinger

Historical archives and collections

Hilsen fra Troll   

Her finnes de særlig viktige miljøverdiene i norske havområder

Heilo

HAVOC

Havhestens vandringer

Havhest – en stormfugl på havet

Havhest

Havforsuring i Arktis

Havforsuring

Havforsuring

Havets evne til å fange klimagassen CO2 er truet

Havelle

Harald Steen er ny forskingsdirektør

Har du forslag til nye stadnamn på Svalbard?

Handlevogn

Gustav Smedals klipparkiv

Gull for 32 år i tjeneste for Polar-Norge

Grønlandssel

Grønlandshval

Group title

Grindhval

Gråmåke

Globalt

Globalt

Globalt

Globalt

Globalt

Globalt

Globale klimaendringer

Global

Glasiologi i Dronning Maud Land

Glaciology flagship meeting

Gjer seg klare for eitt år i Antarktis

Gjenåpning av Servicebygget i Ny-Ålesund

Gir ut bok om et arktisk økosystem i stor endring

Giants of the ocean – affected by anthropogenic pollutants?

Geology

Geologiske kart

Geologiske kart

Geologisk kartlegging Gjelsvikfjella og vestre Mühlig-Hofmannfjella

Geologi i Antarktis

Geologi

Geologi

Geologi

Geologi

Fuglane finta ut reven

Framstredet

Fra utstrakt jakt til fredning og forskning på kongen av Arktis 

Fra tundraen til værmeldinga

Fra karantene til forskning i isødet

Fra IGY til IPY: Fotodokumentasjon av norsk vitenskapelig polarforskning gjennom de siste 50 år

Førsteprisen til norsk Antarktis-kart

Fotokonkurranse: Del ditt polare dyrebilde og vinn lekker fotobok fra Svalbard!

Forurensning

Forurensning

Forurensning

Forurensing

Forskningsstasjonen Tor

Forskningsstasjonen Norvegia på Bouvetøya

Forskning til folket – på Polaria

Forskning

Forskning

Forskning

Forskertalentet som ble redusert til en femme fatale

Forskere roper varsko for den arktiske tundraen

Flyfoto

Fluorstoffer funnet i oter, isbjørn, ulv og snø

Flere tusen år gammel gjørme skjulte havissvar

Fjellrev krysset Arktis på rekordtid  

Fjellrev / Polarrev

Fjelljo

Fjæreplytt

Finnhval

Finn oss på sosiale medier

Finn oss i sosiale medier

Find us on social media

Fimbulisen

Fikk ni esker med polare bokskatter

FF Kronprins Haakon – Norges isgående forskningsfartøy

FF Kronprins Haakon

FF Kronprins Haakon

FF «Kronprins Haakon» på førstereis til Kong Håkon VII Hav

Feedback

Feedback

Feedback

Faktaside

FACE-IT

F/F «Kronprins Haakon»

Evy Jørgensen er ny avdelingsdirektør ved Norsk Polarinstitutt

Events

Events

EU gir 150 millioner kroner til styrket klima- og miljøovervåkning i Arktis

Er du ein kreativ namnemakar?

Endelig letta tåka på Bjørnøya

En usynlig fiende

En annerledes vår i forskningens tjeneste

Eierskapsovertakelsen av Norges isgående forskningsskip «Kronprins Haakon»: Tromsø er offisiell hjemmehavn  

Effekter på polare økosystemer

Effekter på polare økosystemer

Effekter på polare økosystemer

Effekter på polare økosystemer

Dyreliv på Svalbard

Dyreliv og naturmangfold Antarktis

Dyreliv og naturmangfold

Dyreliv og naturmangfold

Dyreliv og naturmangfold

Dyreliv i polare områder

Dyreliv i Antarktis

Dyreliv

Dyreliv

Dyreliv

Dyreliv

Dyr rammes hardt av plastforurensningen

Dypdykker i Antarktis-isen

Dronning Maud Land

Dobbel så rask oppvarming i Arktis som i resten av verden

Disse nettsakene ble mest lest i 2020

Digitalt mini-Antarktis seminar

Detaljer

Den første norske kartleggingsekspedisjonen til Svalbard, 1906

Datasenter >

Datasenter >

Datasenter >

Datasenter >

Datasenter

Data Centre

Data centre

Dagen derpå i Ny-Ålesund

Då snøen ikkje kom

content

Contact

Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)

Climate change

Climate change

Checkout

Catalog group

Catalog entry

Butikk

Bred formidling av kunnskap til Arktisk råd

Bouvetøyas geologi

Bouvetøya Nature Reserve

Bouvetøya (Bouvet Island)

Bouvetøya

BLOGG: Våren – et biologisk kritisk vindu i Arktis

BLOGG: Vår i luften – i Barentshavet

BLOGG: I fotsporene til Nansen

BLOGG: Alger på vei ned dypet i Polhavet

BLOGG:  Dykkere tar prøver av isalger og dyreplankton under havisen

Blog: Will the future Arctic Ocean become greener?

Blir snøen forurenset av rakettoppskytninger?

Bli med til ANTARKTIS: Sending på Antarktisdagen

Blåhval

Bjørnøya

Biskopens kjærlighetserklæring til Norden  

Birgit Njåstad gjenvalgt som leder av Miljøkomiteen

Bildearkivet

Bildearkivet

Bildearkiv

Bildearkiv

Bildearkiv

Bildearkiv

Bildearkiv

Biggen – alles kjæledegge under ekspedisjonen i Antarktis

Biblioteket

Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek

Bibliotek

Beyond Epica-Oldest Ice (BE-OI)

Berget historiens lengste tidsserier på reinsdyr

Ben Nevis

Barentshavet – ett hav, to land og ett viktig havmiljøsamarbeid – kort fortalt via film

Barentshavet – ett hav, to land og et viktig havmiljøsamarbeid

Barentshavet

Ærfugl

Avdelingsdirektør Miljø- og kartavdelingen

Automatiske vêrstasjonar skal gi betre vêrvarsel og klimaforståing

Atmosphere flagship meeting

Atmosfærisk stråling (Troll og Zeppelin)

Arven etter Nansen

Arven etter Nansen

Artsfakta

Artsfakta

Artsfakta

Artsfakta

Artsfakta

Artsfakta

Artsfakta

Årsmeldingen 2019 er publisert

Årsmeldinga 2020

Årsmelding og årsrapport

Arrangerer digitalt Antarktis-seminar 6. og 7. oktober

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Arktiske økosystem i ferskvann

Arktis

Arktis

Arktis

Arktis

Arkiv/samlinger

Arkiv/samlinger

Arkiv

Arkiv

Arkiv

Areas

Areas

Arctic Science Summit Week (ASSW) 2022

Arctic PASSION

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

Arctic Frontiers – suksess på skjerm

Arctic Fox Conference 2022

Arctic

Archives/collections

Archive

Arbeidsmøte om FN sin sjette klimahovedrapport

Åpning av Antarktisutstillingen

Antarktistraktaten

Antarktistraktaten

Antarktisseminar

Antarktis

Antarktis

Antarktis

Antarktis

Antarctica

Antarctic

Ansatte

Annet

Annet

Anbefaler en føre-var-holdning for å bevare økosystemene i iskantsonen

Alt må jo ha et sted å leve

Alle arrangementer

All events

Alkekonge

Alke

Aliens i Arktis

Albedoeffekten

Advising

About us

About us

A-Twain

3rd Svalbard Science Conference

25 år i polar-Norges tjeneste

10 tips til hvordan leve i isolasjon

Steinarkiv

Naturmangfold

Naturmangfold

Naturmangfold

Naturmangfold

Klimaendringer

Klima og forurensning

Klima og forurensning

Klima og forurensning

Klima og forurensning

Geology

Geology

Geologo og områder

Geologi og områder

Geologi og områder

Geologi og områder

Climate and pollution

Climate and pollution

Biodiversity

Biodiversity

TIGRIF

Seabird tracking (2014-2018)

SEAPOP

HAVOC

OASYS

OCTEL

NARE geology

MADICE (2016–2020)

A-TWAIN

ID ARCTIC

HOLIS

ARKTISMOD

TaxMArc

COAT

CEMP

«Polarstern» fryses fast i isen for å samle klimadata i ett år

– Klimatilpasning er avgjørende for framtidens havøkonomi

-Større havområder i Arktis må bevares

 Tar pulsen på tundraen