50 år med forskning på land og vann i Ny-Ålesund

  Kongsfjorden er en av de frodigste fjordene på Svalbard. Om somrene farges fjellsidene irrgrønne av vegetasjon, grunnet rike forekomster av karplanter som gjødsles av havhest, krykkje, lunde og andre sjøfugler som trekker hit. På holmene hekker ærfugl, gjess og rødnebbterne, mens svalbardrype og tyvjo er vanlige syn på land. Tett på fuglene lusker fjellrev … Fortsett å lese 50 år med forskning på land og vann i Ny-Ålesund