Forskningstoktet nord for Svalbard med FF «Kronprins Haakon» er avbrutt etter en lekkasje i et av propellhusene i båten. Skipet hadde Nordpolen som mål, men måtte snu like før 85 grader nord.

Det aktuelle toktet var i regi av UiT Norges arktiske universitet.

«Kronprins Haakon» er returnert til verksted i Harstad for utbedring av skaden.

Det neste toktet med skipet som skulle starte 25. juli er kansellert.

Vi håper at skaden ikke er for vanskelig å utbedre slik at vi slipper å kansellere flere tokt fremover, sier direktør Ole Arve Misund fra Norsk Polarinstitutt.

Norsk Polarinstitutt er eier, UiT Norges arktiske universitet er største bruker og Havforskningsinstituttet drifter skipet.

«Kronprins Haakon» har rukket å være på flere tokt, sist med et vellykket tokt til Antarktis i vinter, etter at skipet ankom hjemmehavna Tromsø i fjor vår og etter flere års bygging ved verftet i Italia.

FF «Kronprins Haakon» bryter gjennom drivisen i Framstredet høsten 2018. Åpen renne etter skipet. Foto: Kit Kovacs og Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt