Slik driver vi Norsk Polarinstitutt i denne vanskelige og spesielle tiden, der det viktigste for oss er å skjerme våre ansatte og omgivelsene for smitte av koronaviruset.

✔️ Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra dersom arbeidets art tillater det.

✔️Ansatte med familie i karantene skal ikke komme på jobb.

✔️Store arrangementer og møter utsettes på ubestemt tid.

✔️Deltakelse på eksterne konferanser og samlinger avlyses.

✔️ Alle flyreiser som ikke er kritiske skal kanselleres. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale reiser, som kan erstattes av digitale møter, om mulig

✔️ Ansatte i risikogrupper skal benytte hjemmekontor.

✔️ Ansatte over 65 år skal som hovedregel arbeide hjemmefra. Ansatte over 65 år kan være til stede på arbeidsplassen etter nærmere helsemessig vurdering fra fastlege.

✔️ Biblioteket stenges fysisk for publikum inntil videre. Digitale tjenester vil være tilgjengelig for ansatte. Ved behov for lån av bøker kontakt: biblioteket@npolar.no.

✔️ Slik situasjonen er nå er det ikke ønskelig med besøkende i våre lokaler, dette gjelder også barn av ansatte. Vi ber om forståelse for at denne vurderingen er tatt i med tanke på risiko for spredning av smitte både til barn og ansatte.

✔️ Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses inntil videre. Kontakt nærmeste leder for mer informasjon.

✔️ I Longyearbyen er Forskningsparken stengt. Alle ansatte jobber hjemmefra.

✔️ Ansatte ved Norsk Polarinstitutt i Ny-Ålesund forholder seg til tiltak iverksatt av Kings Bay. Reisende som kommer fra områder utenfor Norden vil ikke få reise med fly til Ny-Ålesund. Leder i Ny-Ålesund er i dialog med alle forskergrupper med anbefaling om å kansellere evt. utsette aktiviteter de kommende ukene.

✔️ Troll driftes som normalt. Det er ikke planlagt flyreiser inn til stasjonen før begynnelsen av november.

For informasjon om koronaviruset og anbefalinger fra de nasjonale myndighetene, se Regjeringen sin infoside.