Isbjørn forbindes med snø, is og kulde, og er for mange selve symbolet på Arktis. Den er det største rovdyret som lever på land.

Det latinske navnet er Ursus maritimus, som betyr den marine bjørnen. Men isbjørn ferdes også på land, selv om den har spesialisert seg til et liv på hav og is. 

På havisen finner bjørnen mesteparten av maten, og ringsel er favorittføden. Isbjørn er sårbar, fordi klimaendringer smelter havisen og gjør det vanskeligere å jakte etter sel. Videre får isbjørn i seg miljøgifter via maten fordi deler av føden har giftstoffer i seg og bjørnen troner øverst i næringskjeden.

Norsk Polarinstitutt har forsket på isbjørn siden 1960-tallet, og vi følger med på isbjørn som holder til i Svalbardområdet. Vi samarbeider også med andre arktiske land om forskning og forvaltning av isbjørn i Arktis gjennom isbjørnavtalen av 1973 og den internasjonale spesialistgruppen for isbjørn IUCN. I tida fremover vil vi dele stort og smått av det vi vet om isbjørn. Følg med!

Lær mer på faktasiden om isbjørn 

 

En isbjørnfamilie på isen på Svalbard. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt