Natt til søndag innførte Tromsø kommune karantenepåbud med umiddelbar virkning for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Det betyr i praksis at alle reisende fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst Tromsø.

Påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars.

 Norsk Polarinstitutt står på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps liste over organisasjoner med samfunnskritiske funksjoner. Dette medfører at ledelsen ved Norsk Polarinstitutt må gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.  Det betyr at med mindre du kontaktes av nærmeste leder gjelder karantenepåbudet for alle ansatte i Polarinstituttet som har vært på reise i disse områdene.

Alle ansatte må ta kontakt med sin nærmeste leder dersom de rammes av påbudet.

Karantenepåbudet for reisende som har vært i utlandet gjelder også Norsk Polarinstitutt ansatte. 

Med vennlig hilsen, Ole Arve Misund, direktør Norsk Polarinstitutt