I over førti år har arkeolog Per Kyrre Reymert (77) jaktet på historiens gull i Svalbards landskap. Nå kan han selv smykke seg med edelt metall – som ridder av 1. klasse.

RIDDER AV 1. KLASSE  Per Kyrre Reymert mottok nylig den Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – ridder av 1. klasse. Tromsøværingen er i sjeldent selskap med andre nordmenn som har fått ordenen, deriblant en håndfull nordlendinger som visekunstnerne Ragnar Olsen og Halvdan Sivertsen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

– Vegetasjon ødelegger alt, sier arkeolog og nyslått ridder av 1. klasse, Per Kyrre Reymert.

Slik snakker en sann arkeolog-idealist. Og polarbohem. Den nesten to meter lange Reymert trives best i nakne landskap. Der skattene ligger oppe i dagen, ikke skjult under grønne vekster, og andre forstyrrelser, som snø.

Da ikler han seg turstøvler og tråler Svalbards strender på jakt etter fortidas spor i den korte, lyse og hektiske polarsommeren.

PÅ SPORET De lyse polarsomrene innbyr til å jakte etter kulturminner langs Svalbards strender. Her er Per Kyrre Reymert og kollega fotografert i Ny-Ålesund i forbindelse med arkeologisk feltarbeid. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt   

Gull i rusten spiker 

Rustne møbler, redskaper og proviantemballasje som spretter opp i det øde landskapet, forstyrrer og provoserer noen, men for arkeologen er disse rene skjønnheter.

Hver gjenstand i landskapet er unik i seg selv, mener Reymert. De vitner om levd liv. Arkeologens oppgave er å løfte tingenes historier ut til folket. Rester av bein, patronhysler og skosåler forteller om hverdagsliv, mens rekker av fangsthytter og anlegg fra gruvedrift trekker opp de store linjene.

– Alt dette er fortellende spor som gir oss en forståelse av hvordan mennesker opp gjennom tidene har utnyttet landskapet, og hvor nært knyttet landskap og folks virksomhet har vært og fortsatt er, sier Reymert 

KULTURMINNER I rester etter marmorutvinning på Blomstrandhalvøya finnes spor etter levd liv. Foto: Fred Inge Presteng / Norsk Polarinstitutt 

– Unik fortellerstemme 

Det er for sin årelange innsats for kulturminner på Svalbard, at Per Kyrre Reymert nylig mottok Den Kongelige Norske St. Olavs Orden – ridder av 1. klasse. Tromsøværingen er i sjeldent selskap med andre nordmenn som har fått ordenen, deriblant en håndfull nordlendinger som visekunstnerne Ragnar Olsen og Halvdan Sivertsen.

– Ut over sitt lange og omfattende arbeid knyttet til faget, forskningen og forvaltningen, er det som formidler av verdifull kunnskap Per Kyrre Reymert virkelig overgår det vi vanligvis forventer av folk i det offentliges tjeneste. Og det er særlig i arbeidet med å formidle kunnskap om Svalbard at Per Kyrre Reymert står frem som en ener, sa statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, da hun på vegne av Kongehuset overrakk ordenen, et malteserkors i hvitemaljert gull.

HEDRES  Tilstede på utdelingen av ordenen var familie, venner og tidligere kolleger til den nyslåtte ridderen. Seremonien ble holdt i Lysgården på Framsenteret, der Reymert ofte er å se, vel og merke dypt begravet i polarlitteratur i biblioteket i første etasje. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt  

Høythengende pris 

St. Olavs Orden henger veldig høyt, forklarer sekretær i ordenskanselliet og assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruld Gjeruldsen.

– Den utdeles for utmerkede fortjenester, og i det ligger at mottakerens innsats er betydningsfull og står som eksempel for andre.

Til stede på utdelingen av ordenen var familie, venner og tidligere kolleger til den nyslåtte ridderen, deriblant de som stod bak anbefaling til Slottet om at Reymert er en ridder verdig, anført av barndomsvenn og mangeårig kulturarbeider i Tromsø, Ulf Jensen.

VERDIFULL KUNNSKAP – Per Kyrres kunnskap har stor verdi for navnekomiteens arbeid, sa direktør Ole Arve Misund (t.v.) og viste til Reymerts mangeårige deltakelse i komiteen for polare stedsnavn. Til høyre statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Navnemaker 

Ridderen selv var rørt da han mottok ordenen, som ble holdt under en høytidelig seremoni på Framsenteret i Tromsø.

– Jeg er stolt over å ha vært med å løfte frem kulturminner på Svalbard, uansett hvordan de har sett ut. Kulturminnene trenger ikke være spektakulære, det kan være alt fra en liten knapp fra en nederlandsk hvalfangers trøye, eller rester fra fredede byggverk. 

EN GLEDENS DAG Venner og kolleger sendte en felles anbefaling til Slottet om at Reymert er en ridder verdig, anført av barndomsvennen Ulf Jensen (t.v). Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Det var ikke tilfeldig at Framsenteret utgjorde rammen for seremonien. Den pensjonerte arkeologen står ikke på lønningslisten til polarinstituttet, som holder til på senteret, men han er likefult en flittig bruker av instituttets bibliotek i første etasje. Der blir Reymerts vesen og kunnskap høyt verdsatt, fortalte direktør Ole Arve Misund, og siktet blant annet til hans arbeid i navnekomiteen for polare stedsnavn.

– Per Kyrre har en lang relasjon med polarinstituttet, ikke minst som medlem av navnekomiteen. Hans kunnskap har stor verdi for komiteens arbeid.

KYSTNÆRT De fleste kulturminnene på Svalbard ligger langs kysten, og er spor fra tidligere forskning, ekspedisjoner og utnyttelse av naturens ressurser. På bildet rester etter en hytte på Crozierpynten. Foto: Siri Uldal / Norsk Polarinstitutt  

Kulturminner som perler på en snor 

Det er bak velfylte hyller av polarlitteratur at arkeologen i sin emeritustilværelse dykker ned i mysterier fra Svalbards villmark, ofte i livlig prat med bibliotekets ansatte og ikke minst en liten gruppe andre pensjonister med hang til det polare. 

Nå om dagen er det den svensk-russiske gradsmålingsekspedisjonen fra forrige århundreskifte som opptar Reymert. Ekspedisjonen ville undersøke Nordpolens form, om jorden krummet seg i en bue ved polen eller ikke. Og følgelig ble det lagt igjen jordisk gods etter den fire år lange ekspedisjonen i Sorgfjorden og i Hornsund, til arkeologens store glede.

Er metalldingsen i fjæresteinene teknisk utstyr fra ekspedisjonen? Og rekveden rester etter ei hytte?

Sammen med historiker Thor Bjørn Arlov har Reymert forsynt seg av godbitene de har funnet, vel og merke på armlengdes avstand. Alt som er havnet i naturen før 1946 er fredet, og har potensiale til å fortelle historien om Svalbard. Ingenting av dette skal fjernes, om det ikke er strengt nødvendig.

NATURENS SPOR Beinrester er også kulturminner. Foto: Andrea Taurisano / Norsk Polarinstitutt  

I naturen til evig tid 

Hva med vaiere eller andre ting som kan skade dyr?

– La det være klart. Står saken mellom dyreliv og kulturminner, så vinner dyrene. Men står saken mellom kulturminner og annen virksomhet, ja da vinner kulturminnene.

Kanskje munner gravingen i gradsmålingsekspedisjonen ut i enda en publikasjon.

Det er historisk sus over CVen til Per Kyrre Reymert. Et fellestrekk for hans mange arbeider er at de peker nordover på kartet, til Svalbards kyster.

KAN SKADE Alt som er havnet i naturen før 1946 er fredet på Svalbard. Men det finnes unntak. – Står saken mellom dyreliv og kulturminner, så vinner dyrene, sier Reymert. På bildet et kadaver fra reinsdyr som har viklet seg fast i metallvaier, etterlatt eller kastet av mennesker. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt   

Fra grisefjøs til museum 

Svalbard-eventyret startet for alvor da Reymert som ung arkeologistudent steg av flyet i Longyearbyen, sommeren 1976. Nysgjerrig og vitebegjærlig over dette veldige landskapet hvor mennesker har drevet med virksomheter i 400 år, minst. Men det fantes ingen oversikt over aktivitetene, ei heller et sted som samlet noen av restene, intet møtested mellom fortid og samtid.

Oppdraget til unge Reymert var å utrede om det gamle grisefjøset i Longyearbyen skulle omgjøres til et museum eller bli en etterlengtet ungdomsklubb. Det ble museum.

– Ungdommene fikk seg hus de og, et annet og vel så høvelig sted, forteller Reymert.

IDEALIST En yngre versjon av Reymert. Bilde er tatt under innvielse av drivhuset i Ny-Ålesund på Svalbard i 1988. Per Kyrre Reymert benytter anledningen til å samtidig reklamere for Universitetet i Tromsø. Foto: Odd Rogne / Norsk Polarinstitutt 

Pris til Svalbard Museum 

Så har det gått slag i slag med turer nordover, i femten år har han bodd på Svalbard. I enda flere år har han reist dit. Store deler av tida har vært viet museumsarbeid. Reymert regnes som helt sentral i oppbyggingen av Svalbard Museum.

I 2008 fikk museet en høythengende pris fra Europarådet i Strasbourg. Fra museets direktør ble det sagt: «Uten Per Kyrre Reymerts faglige styrke og aktive deltakelse ville verken Svalbard museum ha eksistert eller kunnet oppnå en slik internasjonal anerkjennelse som Europarådets museumspris.»

Reymert har også arbeidet i flere år som kulturminnerådgiver, arkeolog og konstituert miljøvernsjef hos Sysselmesteren, for å nevne noe.

AVSKILTET Gruvebanen i Ny-Ålesund var frem til den ble nedlagt i 1963 verdens nordligste jernbane. Sommeren 1941 ble Ny-Ålesund evakuert, og gruvene ble gjort ubrukelige for å forhindre at de skulle kunne nyttes av okkupasjonsmakten, blant annet ble jernbaneskinnene fjernet fra svillene. Da gruvedriften ble gjenopptatt etter krigen ble gruvens jernbanenett satt i stand igjen av den norske staten, som nå var eier. I 1963 ble det besluttet å nedlegge gruvedriften etter at gruvene hadde vært utsatt for flere alvorlige ulykker, den siste 1962. Det minste av lokomotivene står i dag som minnesmerke på et stykke skinnegang ved havna i Ny-Ålesund sammen med noen vogner. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Ingen gravrøver 

På sine vandringer i landskapet er graver og beinrester etter hvalfangere og andre som har trukket sine siste åndedrag i polarørkenen, et vanlig syn for arkeologen.

– Men jeg er ingen gravrøver, det vil jeg ikke ha på meg, kommer det kontant.

Det har derimot vært noen hendelser gjennom disse tiårene som kunne endt i fordervelse.

– Vi har truffet på isbjørn mange ganger, og noen ganger har det virkelig hastet med å komme seg om bord i båten og vekk i ei radig fart.

Hver gang har det gått bra, fordi feltlaget har vært nøye med sikkerheten, bedyrer Reymert.

MATTILAS GRAV Den ensomme graven ytterst ute på Gråhuken tilhører overvintreren Mattilas, som ble gravlagt her i 1873. Foto: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt 

Det forjettede land

Man kan spørre seg om det finnes kulturminner igjen i landskapet, etter årene under Reymerts årvåkne blikk. Siden 1976 er det registrert 1383 kulturminner på Svalbard. I alt 45 000 arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander er samlet inn, og er trygt bevart i det kulturhistoriske magasinet til Svalbard museum.

De fleste isfrie områder av øyriket er kartlagt av arkeologer, forteller Reymert. Men det har vært et omfattende arbeid å adressere sporene.

Folk fra mange land har i århundrer reist nordover til det forjettede land for å jakte eller arbeid. De har tatt med seg sedvaner fra egne kulturer når de har bygget seg en hytte eller fangstet. Slik er Svalbard blitt et utstillingsvindu for flere lands kulturer.

De første funn av kulturminnene kan spores tilbake til tidlig 1600-tallet, og er mest sannsynlig rester etter nederlandsk hvalfangst. Deretter finner arkeologene spor etter russisk overvintringsfangst på 1700-tallet, etterfulgt av norsk ishavsfangst og internasjonal forskning på 18- og 1900-tallet, internasjonal gruvedrift på 1900-tallet, krigsminner fra andre verdenskrig og rester fra offentlig forvaltning og bosettinger.

SIDE OM SIDE Forskere arbeider tett på restene etter fordums industri på Svalbard. Foto: Siri Uldal / Norsk Polarinstitutt  

– Klimaendringer er den største trusselen 

I Svalbards tørre og kalde klima har kulturminnene fra alle disse ligget relativt godt bevart. Inntil de siste tiårene. Stadig flere turister og andre turgåere har oppsøkt villmarka, og noen har skadet kulturminnene, ofte uten å vite det selv. Mange kulturminner er små og unnselige, en lav steinhaug kan være en grav og treverket på bakken rester etter en fredet fangsthytte.

Men den aller største trusselen er klimaendringer, mener Reymert.

Været kan naturlig nok forårsake skade på kulturminnene gjennom vind, erosjon og råte – men når permafrosten tiner, jorda blir løsere, det regner og smelter i et mer intenst tempo enn for noen år siden, da står kulturminner i fare for å ryke. Konsekvenser kan være at hytter blåses ned og treverk oppløses av fuktig vær. 

– Når kulturminner forsvinner fra landskapet går også historier tapt, sier Reymert.

FORTID MØTER SAMTID Taubanesentralen er et av de mest karakteristiske og viktigste kulturminnene i Longyearbyen. Den er synlig fra hele byen og er opplyst vinterstid. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Trekker mot nord 

Reymert erkjenner å være bitt av polarbasillen. Den som drar deg i tanker og handlinger nordover til polarlufta og villmarka. Etter han ble pensjonist har han stadig reist tilbake, tatt ulike vikariater ved museet, til og med som direktør.

Noen saker står fortsatt uløste og klør i hjernebarken til arkeologen. Han har grublet mye over hva en ring av torv på en holme i Kongsfjorden kan bety. Kan det være spor etter overvintringsfangst på 1800-tallet, og handle om dunplukking fra ærfuglene som holder til på holmen?

Ridder Reymert har fortsatt mye ugjort på øyriket i nord. 

FREDHEIM Villa Fredheim i Tempelfjorden, vel fem mil fra Longyearbyen, var i mange år hjemmet til fangstmannen Hilmar Nøis og familien hans. Fredheim er et av Svalbards mest besøkte kulturminner. Foto: Helle Goldman / Norsk Polarinstitutt 

Les mer om kulturminner på Svalbard