nettsidene er en guide for folk som ferdes langs Svalbards kyster. De inneholder nyttig informasjon om dyreliv, planter, geologi, historie og kulturminner, og har egne faste presentasjoner av ferdselsråd og ilandstigningssteder for hvert område. Ilandstigningssteder som er presentert i boka er et utvalg av de mest besøkte ilandstigningsstedene på Spitsbergens vest- og nordkyst, valgt ut fra områder som fortsatt tåler besøk, og med fokus på informasjon som kan bidra til best mulig beskyttelse av natur og kulturminner. Håndboka er bygd opp med et innledende kapittel om Svalbards natur, kulturminner og miljølovgivning. Deretter kommer kapitler som omtaler de ulike kyst- og fjordområdene. For områdene langs Spitsbergens vest- og nordkyst er det presentert et utvalg av de mest besøkte landstigningsplassene, med praktiske råd om hva man kan oppleve og hvilke hensyn som må tas. Med dette ønsker Norsk Polarinstitutt å gi kvalitetssikret informasjon om Svalbards kyster. Nettutgaven vil bli revidert etter behov." /> Cruise handbook for Svalbard – Norsk Polarinstitutt

Nettbutikk