En samlet presentasjon av geoforskningen som er gjort på Svalbard.

Boka er ment for alle som har interesse for geologi på Svalbard, fra forskere til turister, og er illustrert med rundt 170 kart og 400 bilder.

" /> Geoscience Atlas of Svalbard – Norsk Polarinstitutt

Nettbutikk