Topografisk kart i målestokk 1:50 000 som dekker områda frå Colesbukta i vest til Vindodden i øst.
På kartet er det også merka av område som har særleg interesse som turmål. Dette gjeld utsiktspunkt, kulturminne samt andre attraksjonar og landemerke som er vidare omtalt på baksida av kartet. Du kan kjøpe turkarta frå instituttet og du finn dei også hos bokhandlarar og i butikkar på Svalbard.
" /> Turkart: Longyearbyen og omegn (LYB) – Norsk Polarinstitutt

Nettbutikk