Nordenskiöld Land er eit turkart i målestokk 1:200 000 som  dekker dei mest populære turområda på Svalbard, frå Isfjorden i nord til Van Mijenfjorden i sør. Longyearbyen, Barentsburg og Sveagruva er med. Snøskuterløyper er òg teikna på kartet.
Du kan kjøpe turkartet frå instituttet, og du finn det òg hos bokhandlarar og i butikkar på Svalbard.
" /> Turkart: Nordenskiöld Land (S200) – Norsk Polarinstitutt

Nettbutikk