Det er norske myndigheters mål at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Norsk Polarinstitutt deltar i arbeidet for å nå dette målet gjennom faglige utredninger, råd og høringsuttalelser. I tillegg deltar Polarinstituttet i en rekke prosesser som støtter opp under forvaltningen av nordområdene og Antarktis. Norsk Polarinstitutt er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Det betyr at alle som planlegger aktivitet i Antarktis, skal kontakte Norsk Polarinstitutt på forhånd. Les mer om regelverket for aktivitet i Antarktis.