Nyheter

Trine Lise Sviggum Helgerud

Utvikler mikroplastovervåkninga i Arktis

Arktis er mer sårbart for plast enn andre steder i verden. Grunnen…