Rådgivning og forvaltning

En av instituttets hovedoppgaver er å fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. I Antarktis har instituttet forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet.