Rådgivning

Det er norske myndigheters mål at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Norsk Polarinstitutt deltar i arbeidet for å nå dette målet gjennom faglige utredninger, råd og høringsuttalelser. I tillegg deltar instituttet i en rekke prosesser som støtter opp under forvaltningen av nordområdene og Antarktis.