Ny-Ålesund forskningsstasjon – Sverdrup

Norsk Polarinstitutt har kort- og langtidsstudier ved Ny-Ålesund Forskningsstasjon. Forskningsstasjonen rommet aktiviteter fra institusjoner fra mange land. Norsk Polarinstitutts aktivitet ligger under Sverdrup-enheten, som også bidrar med logistisk støtte til forskere som jobber i området.