Norsk Polarinstitutt har kort- og langtidsstudier ved Ny-Ålesund forskningsstasjon. Forskningsstasjonen rommet aktiviteter fra institusjoner fra mange land. Norsk Polarinstitutts aktivitet ligger under Sverdrup-enheten, som også bidrar med logistikkstøtte til forskere som jobber i området.

Ny-Ålesund forskningsstasjon ligger på nordsiden av Brøggerhalvøya på sørkysten av Kongsfjorden, Svalbard.

Norsk Polarinstitutt har hatt helårsdrift i Ny-Ålesund siden 1968. i dag er instituttet lokalisert i Sverdrup-bygget, et moderne bygg på 700 m2, ble åpnet i 1999.

Instituttet har syv ansatte på stedet og drifter permanente forskningsprogrammer og tilbyr støtte til besøkende forskere.

Forskning ved Sverdrup

Norsk Polarinstitutt er den største aktøren i Ny-Ålesund. I tillegg til egen aktivitet tar Norsk Polarinstitutt også imot andre norske (og noen utenlandske) forskere som har aktivitet på stedet. Ingeniørene ved Sverdrup er ansvarlige for den daglige driften og vedlikeholdet av måleinstrumentene. Mange av instrumentene eies av institusjoner fra andre land.

 • De biologiske studiene ved stasjonen inkluderer overvåkning av rein, fjellrev, isbjørn og forskjellige marine pattedyr og fugler. Måling av effektene av miljøgifter på arktiske økosystemer er en viktig aktivitet ved stasjonen.
 • En annen viktig aktivitet er målingen av isbreer på Svalbard. Siden 1967 har det blitt foretatt en rekke målinger på isbreenes massebalanse i Ny-Ålesund-området. Målinger av landfast is i Kongsfjorden startet i 2003, og inkluderer både in citu-målinger og daglige observasjoner av isnivået.
 • Langtidsovervåking av meteorologiske data har vært kontinuerlig utført i Ny-Ålesund siden 1969 (data er tilgjengelig på www.eklima.no).
 • Det utføres daglige observasjoner av atmosfærisk ozon og UV-stråling.
 • Zeppelinobservatoriet, som drives av Norsk Polarinstitutt, ligger på den nærliggende fjellryggen 475 moh. Overvåkingen av innkommende stråling, atmosfæriske sporgasser, partikkelstørrelsesfordeling og strålingsegenskaper, sammen med andre atmosfæriske parametre, utføres av flere institutter, med Norsk institutt for luftforskning (NILU), Stockholms universitet og Norsk Polarinstitutt som de viktigste brukerne.

Fasiliteter og tjenester

Norsk Polarinstitutt tilbyr forskningsfasiliteter til besøkende forskere: kontor med telefon, internett og datamaskin, to verksteder for mindre elektroniske og mekaniske reparasjoner, laboratorium med vask, arbeidsbenk og kjøleskap, en stor tak-plattform for instrumenter, bibliotek og et oppholdsrom for møter og sosiale tilstelninger.

Instituttet har en stor og velutstyrt logistikkavdeling som tilbyr logistikkstøtte som båter, snøscootere og sleder, feltutstyr som telt, soveposer, primus, klær etc., og sikkerhetsutstyr. Komplett oversikt finnes i Varekatalogen.

Norsk Polarinstitutt tilbyr også transporttjeneste med båt for forskerne som skal jobbe i felt utenfor Ny-Ålesund.

Bosettingen i Ny-Ålesund driftes av Kings Bay AS, som tilbyr infrastruktur, innkvartering og bespisning i tillegg til å drifte flytrafikk og kaianlegg.

Bestilling

Alle besøkende i Ny-Ålesund må være gjester tilknyttet en institusjon på stedet, med unntak av VIP-er og media. Forskere fra nasjoner som ikke er tilstede med egen aktivitet skal komme via Norsk Polarinstitutt.

Institusjonene tilstede vurderer mottatte forespørsler om støtte. Vurderingen innbefatter kvalitet på forskningen, kompabilitet med eksisterende forskning i Ny-Ålesund og personellets kompetanse og egnethet. Det gjøres også en vurdering mht. miljøpåvirkning og lover og forskrifter. Sysselmesteren har en nyttig veileder for forskere på Svalbard.

Søknads- og bestillingsfristene ved Norsk Polarinstitutt i Ny-Ålesund er

 • 1. februar for vårsesongen
 • 1. april for sommersesongen og for marinelabben
 • 1. september for høst/vinter-sesongen.

Alle tjenester bestilles gjennom Research in Svalbard (RiS). Portalen håndterer bestillinger av transport (fly Longyearbyen–Ny-Ålesund), innkvartering, frakt, lager- og frysebehov, utstyr/støtte fra stasjoner, kontorer, sikkerhetskurs/våpen* fra Kings Bay, provisjon, kjemikalier, marint laboratorium og arbeidsbåten MS «Teisten».

Forskningsprosjektet må være registrert i RiS-portalen før du kan bestille tjenester. RiS-nummer blir tildelt noen dager etter registrering.

Bestill tjenester gjennom RiS

Etter bestilling i RiS kan supplerende detaljer vedrørende bestillinger til Sverdrup sendes til e-post til materialforvalter@npolar.no. Tilgjengelig utstyr finnes i Polarinstituttets varekatalog.

Norsk Polarinstitutt er også med i EU-programmet INTERACT som tilbyr forskningstilgang til Ny-Ålesund. Les mer om INTERACT, søknadsfrister etc.

* Isbjørner ferdes hele året omkring Ny-Ålesund. Forskere i felt er pålagt å medbringe VHF-radio og rifle for egen sikkerhet. Norsk Polarinstitutt kan kun utstyre forskere ansatt ved Instituttet med våpen, andre forskere må leie våpen samt delta i obligatorisk våpentrening og sikkerhetskurs i regi av Kings Bay. Dokumentert skytekurs fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) eller Norsk Polarinstitutt kan erstatte våpentreningskurs.

Forskning i Ny-Ålesund

Ny-Ålesund-området er ideelt for forskning og overvåking av miljøendringer knyttet til klimaspørsmål, langtransportert forurensning, UV-stråling og relaterte biologiske effekter, fysiologi, økotoksikologi, arktiske marine og terrestriske økosystemer, samt forskning fra andre disipliner.

Forskningen er koordinert gjennom Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) og de fire flaggskip-programmene:

 • Kongsfjorden System
 • Terrestrial Ecosystem
 • Atmospheric Research
 • Glaciological Research

Komiteen ble etablert i 1994 og inkluderer representanter fra alle de største interessegruppene i Ny-Ålesund. NySMAC-sekretariatet er lokalisert hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Forskningen bidrar i klimatisk forskningsprogrammer og internasjonale nettverk som

Ny-Ålesund har med sine brede måleprogrammer et stort potensiale for komparative bi-polare studier.

En oversikt over alle individuelle forskningsprosjekter i Ny-Ålesund finnes i RiS-databasen.