Troll – Noregs forskingsstasjon i Antarktis

Troll forskingsstasjon i Jutulsessen er base og utgangspunkt for biologisk, glasiologisk og geologisk feltarbeid i sommarsesongen, og er heilårsbase for kontinuerlege, langtidsovervakingsserier innanfor meteorologi, stråling, atmosfære, øvre atmosfære, miljøgiftar og seismologi.