Polar book cafe

Norsk Polarinstitutts bibliotek inviterer til litterært påfyll frå kalde strøk! Vi har mange skattar i vår store polarsamling – og vi vil utfordre ulike gjestar til å fortelje om ei polarbok. Boka kan vere ny eller gamal, kort eller lang, men ho må handle om Arktis eller Antarktis.