Ansatte

Søk i ansatte

188 treff

A
Abu-Alam, Tamer S. Postdoktor, berggrunnsgeologi
Ahonen, Heidi Postdoktor (bioakustikk)
Aksnes, Steinar Avdelingsingeniør
Andersen, Geir Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen
Andersen, Magnus Senioringeniør
Arntzen, Kristin Økonomirådgiver
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Balto, Ann Kristin Bildearkivar/Kommunikasjonsrådgiver
Benjaminsen, Sigurd Avdelingsingeniør
Berre, Tommy Skjeldnes Elektronikkingeniør/forskningstekniker
Berthinussen, Ingrid Avdelingsdirektør miljø- og kartavdelingen
Bjørdal, Are Senioringeniør
Bolli, Kent-Ove Mekaniker/maskinist
Bolstad, Dag Elektriker
Brannfjell, Rita Seniorrådgiver
Bratrein, Marius Overingeniør
Bye, Bernt Konstruktør
C
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Cohen, Lana Postdoktor, atmosfærefysikk
Crews, Laura Forsker
Czyz, Ceslav Ingeniør elektronikk/elektro
D
Danielsen, Tomas Elektronikkingeniør/forskningstekniker
Dens, Ruben Senioringeniør/dataforvalter
Descamps, Sébastien Forsker
Di Loreto, Massimo Webutvikler
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divina, Svetlana Forskningstekniker
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
Dybdahl, Jørn Avdelingsingeniør
Dypås, Inger Brattsti Seniorrådgiver
E
Eklo, Heidi June Lønnskonsulent
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
Everett, Alistair Forsker
F
Fernández-Méndez, Mar Postdoktor, arktiske marine alger og primærproduksjon
Finn, Mats-Ola Driftsleder, Troll
Fossan, Kristen Senioringeniør
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Gjerland, Audun Avdelingsingeniør
Goldman, Helle Valborg Redaktør for Polar Research
Goodwin, Harvey Overingeniør
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
Guillon, Gilles Avdelingsingeniør
Guldahl, John E. Avdelingsdirektør Operasjons- og logistikkavdelingen
H
Hagerup, Roger Willy Kartograf
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Hamon, Gwenaelle Førstekonsulent, CliC project office
Hansen, John Richard Seniorrådgiver
Hansen, Håvard Seksjonsleder Arktis / operasjonsleder Arktis
Hansen, Eva Cathrine Lønnskonsulent
Hanssen, Kenth Seksjonsleder økonomi
Heitmann, Filip Forskningsingeniør
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Helgeland, Conrad Senioringeniør
Henriksen, Helene Kontormedarbeider
Hislop, Lawrence Direktør, CliC project office
Hofsøy, Sissel Norum Seniorkonsulent
Holmén, Kim Internasjonal direktør
Hop, Haakon Seniorforsker
Horn, Oddvar Syver Innkjøper
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør
Høgestøl, Astrid Rådgiver polare saker
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
Itkin, Mikhail Analytiker, jordobservasjon
Itkin, Polona Postdoktor, havisdynamikk
J
Jacobs, Joachim Forsker II
Jaklin, Gunn Sissel Kommunikasjonsdirektør
Jennings, Inger Logistikkkoordinator SIOS
Jensen, Dan-Rune Rørlegger/driftstekniker
Jensen, Leif Helge Kartograf
Jenssen, Elin Vinje Kommunikasjonsrådgiver
Jenssen, Eva Therese Fungerende kommunikasjonsdirektør
Johannessen, Kai Bjarne Overingeniør
Johansen, Einar Overingeniør
Josefsen, Marianne Arkivleder
Jølle, Harald Dag Polarhistoriker
Jørgensen, Nina Mari Seniorrådgiver
K
Karlsen, Tor Ivan Overingeniør
Karlsen, Thomas IKT-læring
Kasajima, Yoshie Overingeniør
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Kibsgaard, Anne Seniorkonsulent
Klæbo, Erik Forskningstekniker
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Krapp, Rupert Overingeniør, biolog
L
Larsen, Fred Endre Senioringeniør, IKT
Lidström, Sven Operasjonskoordinator Antarktis
Lind, Pål-Yngve Senioringeniør, IKT
Lindberg, Ragnhild Personalrådgiver
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Ljøkjel, Olav Forskningsingeniør
Lone, Karen Forsker
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
M
Markussen, Helge Tore Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Mathisen, Stig Seksjonsleder informasjon
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Melvær, Yngve Seksjonsleder kart
Mercadal, Inger Sofia Administrasjonskonsulent
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Merkouriadi, Ioanna Postdoktor, snøfysikk
Messerli, Alexandra Forsker
Meyer, Amélie Postdoktor, fysisk oseanografi
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Mikelborg, Øystein Prosjektleder / maritim koordinator
Misund, Ole Arve Direktør
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
Nilsen, Stein Ørjan Seniorrådgiver
Nilsen, Rune Seniorrådgiver, IKT-sikkerhet
Njåstad, Birgit Seniorrådgiver
Nordgård, Ida Kessel Rådgiver
Nystedt, Elina Avdelingsingeniør
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
Overrein, Øystein Seniorrådgiver
van Oostveen, Jelte Stipendiat, satelittfjernmåling
P
Pavlov, Alexey Postdoktor, havis og oseanografi
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator/ seniorrådgiver
Pedersen, Jarl G. Materialforvalter
Pedersen, Stein Tore Forskningsingeniør COAT
Poudel, Diwakar Postdoktor, forvaltning variable miljøverdier
Pramanik, Ankit Stipendiat
Q
Quillfeldt, Cecilie H. von Seniorrådgiver, havforvaltning
R
Randelhoff, Achim Forsker
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Roald, Jan Grafiker/Illustratør
Roth, George Prosjektkoordinator Quantarctica
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
Rösel, Anja Postdoktor, havisfysikk
Røssland, Geir Elektriker
S
Schjelderup, Ingrid Seksjonsleder personal
Schneider, Johnny Materielltekniker
Schreuder, Janne Nettredaktør / kommunikasjonsrådgiver
Sigurdsen, Therese Seniorrådgiver
Simonstad, Rune Stebekk Kokk
Skoglund, Anders Topograf
Solås, Remi Aleksander Overingeniør
Steen, Harald Leder for ICE
Steinsund, Ann Elin Seksjonsleder IKT
Stokkeland, Ivar Bibliotekleder
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Storrø, Ola Ekspedisjonslege
Storvik, Kristin Seniorrådgiver
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Strømseng, Jon Hugo Seksjonsleder Antarktis
Sundfjord, Arild Forsker /oseanografi
Syrstad, Elsa Seniorkonsulent
Sørly, Svein Overingeniør
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
T
Tartu, Sabrina Postdoktor, økotoksikologi
Thor, Peter Forsker, marinbiologi
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tronstad, Stein Seksjonsleder miljødata
Tryland, Morten Veterinær / forsker
U
Uldal, Siri Overingeniør
Urset, Anne Senioringeniør, geodesi/fotogrammetri
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
Vihtakari, Mikko Forsker
Vinge, John Olav Lege
Vongraven, Dag Seniorrådgiver
W
Wang, Caixin Forsker, havis
Winther, Jan-Gunnar Fagdirektør
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Z
Zoelly, Christian Avdelingsingeniør
Ø
Ørvoll, Oddveig Øien Kartograf
Øseth, Ellen Seksjonsleder miljørådgivning
Øvergård, Renate Alsén Rådgiver
Ö
Österlund, Magnus Driftstekniker
Å
Aars, Jon Forsker
Aas, Harald Faste Topograf