Med sin unike beliggenhet er Zeppelinobservatoriet ideelt for overvåkning av og forskning på globale atmosfæriske gasser og langtransportert forurensning. Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet, ved Ny-Ålesund på Svalbard, i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder. De dominerende meteorologiske forholdene gjør at målingene påvirkes minimalt av lokale forurensningskilder.

Zeppelinobservatoriet tilhører en gruppe av svært viktige globale observatorier for atmosfæriske målinger, og er en del av flere regionale og globale overvåkningsnettverk.

Eies sammen med det tilhørende taubaneanlegget av Norsk Polarinstitutt, som også har ansvar for utvikling, vedlikehold, daglig drift og sikkerhet. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har det faglige ansvaret for Zeppelinobservatoriet.

Hovedbrukerne er NILU, Stockholms universitet og polarinstituttet, men flere andre institusjoner har også instrumentering og måleprogram her, drevet permanent eller på kampanjebasis.

Fokusområder

  • Atmosfærisk langtransportert forurensning
    (klimagasser, ozon, persistente organiske forbindelser, aerosoler, miljøgifter)
  • Karakteristikk av arktisk atmosfære og studier av atmosfæriske prosesser og endringer
  • Vekselvirkninger mellom aerosoler, skyer og stråling, og hvordan disse påvirker det arktiske klimaet

Målinger

Et stort antall parametere overvåkes kontinuerlig ved Zeppelinobservatoriet.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Stockholms Universitet (SU) har også egne oversikter:

Se også vår oversikt over vitenskapelige publikasjoner med data fra Zeppelinobservatoriet.

Atmosfæreforskning i Ny-Ålesund

Zeppelinobservatoriet tilhører en gruppe av svært viktige globale observatorier for atmosfæriske målinger, og er en del av flere regionale og globale overvåkningsnettverk, som:     

Atmosfæreforskningen i Ny-Ålesund er koordinert i et flaggskipprogram som en del av Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) sin forskningsplan. Programmets formål er å etablere en unik internasjonal og langsiktig plattform for målinger og overvåkning, som støttes av alle forskningsinstituttene i Ny-Ålesund.

Flaggskipdokumentet inneholder også vedlegg som gir en oversikt over andre atmosfæriske stasjoner og atmosfæreparametere målt i Ny-Ålesund:

Fasiliteter

Zeppelinobservatoriet har flere luftinntak, samt meteorologiske instrumenter, strålingsinstrumenter og andre prøvetakere montert på taket.

Selve observatoriet består av flere rom, hvor brukerne har sine måleinstrumenter. Ett rom, «kampanjerommet», er reservert prosjektbaserte målekampanjer.

Historie

Observatoriet ble offisielt åpnet i 1990, men etter en tids drift tilfredsstilte bygningen ikke lenger kravene som stilles for å kunne operere avanserte måleinstrumenter. Det gamle observatoriet ble revet i 1999, og et nytt bygd på samme sted og offisielt nyåpnet i 2000.