Våre tjenester i Arktis

  • Utleie av feltutstyr
  • Utleie av kontorer og laboratorier
  • Transport og lagringsmuligheter
  • Sikkerhets-/feltkurs