Norsk Polarinstitutt kan tilby logistikk- og støttetjenester knyttet til feltarbeid og annen aktivitet i Arktis og Antarktis.

Våre tjenester i Arktis

 • Utleie av feltutstyr
 • Utleie av kontorer og laboratorier
 • Transport og lagringsmuligheter
 • Sikkerhets-/feltkurs


Våre tjenester i Arktis

 • Utleie av feltutstyr
 • Utleie av kontorer og laboratorier
 • Transport og lagringsmuligheter
 • Sikkerhets-/feltkurs

Våre tjenester i Antarktis

 • Støtte til forskning
 • Utleie av feltutstyr og personell
 • Kost og losji
 • Transport og lagringsmuligheter
 • Anleggstjenester inkludert utleie av anleggsmaskiner
 • Personell innenfor de fleste byggetekniske fagområdene
 • Verksted og teknisk assistanse
 • Legehjelp