Norsk Polarinstitutt er det offisielle organet for vedtak om stadnamn i norske polarområde. Nærmare bestemt Svalbard (inkludert Bjørnøya) og Jan Mayen med nære havområde, og likeins i sør: Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy med nære havområde.

Alle norske stadnamn i Arktis og Antarktis er samla i ein open database. Vil du lese historia til eit særskild namn kan du søke i databasen.

Historia bak nokre av namna