Norsk Polarinstitutt

Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Hjalmar Johansens g. 14
Vis på kart

Telefon: 77 75 05 00
Telefaks: 77 75 05 01
E-post: post@npolar.no

Ansatte

Finn oss på sosiale medier

Longyearbyen

Norsk Polarinstitutt
Forskningsparken
Postboks 505
9171 Longyearbyen

Telefon: 79 02 26 00

Ny-Ålesund

Norsk Polarinstitutt
Sverdrup
9173 Ny-Ålesund

Telefon: 79 02 74 00
Telefaks: 79 02 70 02

Zeppelinobservatoriet

Forespørsel om bruk av Zeppelinobservatoriet til overvåkning/kampanje rettes til stasjonssjefen på Sverdrup eller forskningskoordinator Christina A. Pedersen.

Antarktis (Troll-stasjonen)

stasjonsleder@troll.no

Ledergruppe

Mediekontakt

Beredskap