Unike polare landskapsformer

Sist oppdatert: 1 januar 2018

Tilstedeværelsen av isbreer og permafrost i polare strøk fører til spesielle geologiske prosesser for avsetning av sedimenter og for sortering av stein, grus og sand som er typisk for disse områdene. De viktigste av disse prosessene er illustrert her.