Norsk Polarinstitutts fotosamling består av totalt 100 000 fotografier og daterer seg helt tilbake til 1872. Den historiske samlinga består av ca. 60 000 bilder fra polarområdene.

Kjøpe bilder?

Våre bilder er egnet for bruk i for eksempel publikasjoner, forsknings- og undervisningssammenheng, og også til privat bruk.


Besøke bildearkivet?

Vil du besøke bildearkivet på Norsk Polarinstitutt i Tromsø, er det fullt mulig. Besøkende bes avtale besøk på forhånd.

Her kan du bla i en rekke fotoalbum og flere arkivskap med bilder. Bildene er systematisert på tema, sted og ekspedisjoner. Her finnes både et fangsthyttearkiv fra Svalbard, og permer med fangsthytter fra Grønland. Er du spesielt interessert har vi også et fartøyarkiv med bilder og data på fartøy som har operert i Arktiske og Antarktiske farvann.

Om bildesamlinga

Samlinger

 • Fra IGY til IPY: Fotodokumentasjon av norsk vitenskapelig polarforskning gjennom de siste 50 år
 • Olav Orheims bilder
 • Thor Larsens bilder
 • Torgny Vinjes bilder

Historiske bilder

Den historiske samlinga av bilder består av ca. 60 000 bilder fra polarområdene, og er unik i den forstand at mange forskjellige sider ved polarhistorien er dokumentert.

Norske polfarere og polarforskere tok tidlig i bruk tekniske nyvinninger, og det eldste fotografiet daterer seg helt tilbake til 1872. Allerede i 1888 brakte Fridtjof Nansen med seg fotografiapparat på sin ferd over Grønlandsisen. Kodak hadde samme året lansert et rullekamera som kunne ta 100 bilder, og dermed slapp ekspedisjonen å dra med mye tungt utstyr.

Bilder fra både norske og utenlandske polarekspedisjoner til nord og til sør finnes i samlinga. Kartlegging var en viktig del av ekspedisjoner til ukjente områder, og fra dette finnes systematiske serier av bilder fra både Svalbard, Grønland og Antarktis. Ulike former for forskning ble utført på mange ekspedisjoner, alt fra geologi til geofysikk og oseanografi finnes det bilder av i arkivet. Næringsaktiviteter i polare strøk, som gruvedrift på Svalbard, selfangst i Kvitsjøen, hvalfangst i Sørishavet, og landbasert fangst både på Grønland og Svalbard er representert i samlinga.

Moderne bilder

Polarinstituttet har pr. i dag mye feltbasert virksomhet på Svalbard og i havområdene utenfor Svalbard og i Antarktis. Ansatte som er på tokt- og feltarbeid tar bilder som arkiveres i bildearkivet. Dette er bilder av moderne forskning, bilder av kartlegging, og bilder av natur, dyr og planter. Med mange aktive ansatte som fotograferer ute i felt, har vi et bildearkiv som hele tiden vokser i omfang.

Områder

Fotosamlinga dekker blant annet følgende områder:

 • Alaska
 • Bjørnøya
 • Frans Josef Land
 • Grønland
 • Jan Mayen
 • Island
 • Novaja Semlja
 • Svalbard
 • Det Antarktiske kontinent
 • Bouvetøya
 • Peter I øy
 • Sydgeorgia
 • Sydshetland
 • Sør-Sandwich