Ein monaleg del av samlinga består av polarhistorisk litteratur om ekspedisjonar og utforsking i Arktis og Antarktis, frå pionertida og opp til i dag. Vitskapeleg litteratur, knytt til både dei polare områda og meir generelt, utgjer det andre hovudfokuset i samlinga.

Lån

Du kan låne dei fleste bøkene våre anten ved å besøke biblioteket i Tromsø eller du kan bestille fjernlån gjennom eit anna fagbibliotek eller folkebibliotek.

Vi låner ikkje ut:

  • bøker som er utgjevne før år 1900
  • småskrifter, dagbøker, arkivmateriale eller sjeldne, sårbare dokument, men du kan kjøpe kopiar.

Avisklipp

sacsaa

Nobile-samlinga

sacsaa

Dagbøker

sacsaa

Skipsregister og loggbøker

sacsaa

Diverse

sacsaa

Search in ORIA -BETA-

Polar bokkafe

Vi inviterer til litterært påfyll frå kalde strøk! Med jamne mellomrom utfordrar vi ulike gjestar til å fortelje om ei utvald bok frå vår store polarsamling.