Miljøprotokollen til Antarktistraktaten er tatt inn i norsk rett i forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis og skal sikre at norsk aktivitet i Antarktis er i overensstemmelse med Miljøprotokollen.

Norsk Polarinstitutt er gitt myndighet til å følgje opp forskrifta.

Brot på Antarktisforskrifta kan straffast med bøter, fengsel inntil eit år eller begge delar.