Organisasjon

Tekstalternativ til bilde

Våre avdelinger og seksjoner

Forskningsavdeling

 • Glasiologi og geologi
 • Oseanografi
 • Havis
 • Marinøkologi
 • Forurensing og marine pattedyr
 • Terrestrisk økologi og sjøfugl

Miljø- og kartavdeling

 • Miljørådgivning
 • Kart
 • Miljødata

Administrasjonsavdeling

 • Personal
 • Økonomi

Operasjon og logistikkavdeling

 • Arktis
 • Ny-Ålesund
 • Antarktis
 • Maritim og teknisk støtte

Kommunikasjonsavdeling