Norsk Polarinstitutts historie

Det er naturleg å rekne 7. mars i 1928 som årmålsdag til Norsk Polarinstitutt. Då vedtok eit samla Storting å opprette Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser (NSIU). Løyvinga vart rett nok berre for ein femårsperiode. Men 90 år seinare lever institusjonen i beste velgåande – og er Noregs sentrale institutt for vitskapleg forsking, miljøovervaking og kartlegging av Arktis og Antarktis.

Direktørar gjennom tidene

2017–Ole Arve Misund
2005–2017Jan-Gunnar Winther
1993–2005Olav Orheim
1991–1993Nils Arne Øritsland
1983–1991Odd Rogne
1960–1983Tore Gjelsvik
1957–1960Anders K. Orvin
1948–1957Harald Ulrik Sverdrup
1945–1948Anders Orvin
1928–1945Adolf Hoel