Norsk Polarinstitutts historie

Det er naturleg å rekne 7. mars i 1928 som årmålsdag til Norsk Polarinstitutt. Då vedtok eit samla Storting å opprette Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser (NSIU). Løyvinga vart rett nok berre for ein femårsperiode. Men 90 år seinare lever institusjonen i beste velgåande – og er Noregs sentrale institutt for vitskapleg forsking, miljøovervaking og kartlegging av Arktis og Antarktis.

Direktørar gjennom tidene

Smilende mann med bart
Portrett av smilende mann med skjegg
Smilende middelaldrende mann
Mann i dress
Portrett av middelaldrende mann som smiler
Mann i dress
portrett av middelasdrende mann med bart
Mann i dress
Portrett av middelaldrende, alvorlig mann med briller