Det meste av Antarktis er dekket av is, men der fjellene stikker opp av isen eksponeres blotninger som er helt fri for vegetasjon. Dette gir geologene en unik mulighet til å studere bergartenes dannelseshistorie med hensyn til de ulike geologiske prosesser som har funnet sted i jordskorpa. I de senere år er det også tatt i bruk geofysiske metoder for å innhente informasjon om berggrunnen som finnes under isen.