Norvegia er en liten forskningsstasjon som bare brukes om sommeren og er plassert på Nyrøysa på nordvesthjørnet av Bouvetøya. Siden midt på 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt forsket og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya.

Stasjonen befinner seg omtrent 1700 km nord for Dronning Maud Land og 2500 km sørvest for Sør-Afrika. Stasjonen ligger noen få meter over havnivå nede ved kysten.

Forskning ved stasjonen

Norvegia (og andre tidligere baser på Nyrøysa) har vært basen for Norges CEMP?-aktiviteter siden midten av 1990-tallet.

Logistikk

Det er ingen kai eller havn på øya, og folk og utstyr må fraktes dit via helikopter.

Fasiliteter

Stasjonen har overnattings- og laboratoriefasiliteter for små feltpartier (opptil 6 mann) og en værstasjon som opererer året rundt.

Stasjonen er utstyrt med kamera og meteorologiske sensorer som hele året sender data via satellitt. Stasjonen er selvforsynt på energi med vind- og solkraft, som gjør det mulig å drive måleutstyr, også i de lange periodene når stasjonen er ubetjent.