Om oss

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet. Instituttets virksomhet er konsentrert rundt miljøforvaltningsbehov i polarområdene. Vi fremskaffer vitenskapelig kunnskap, kartlegger og gir faglige og strategiske råd til norske myndigheter. Vi er til stede i Arktis og Antarktis, driver forskningsstasjoner, gjennomfører ekspedisjoner og er eier av forskningsfartøyet «Kronprins Haakon». Instituttet er miljømyndighet for Bouvetøya og for norsk aktivitet i Antarktis.

Hva gjør vi?

Forvaltning og rådgivning

En av instituttets hovedoppgaver er å fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål.

I Antarktis har instituttet forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet.

Rådgivning

Forskning og overvåkning

Forsking og overvåking i polarområdene er viktige ledd for å forstå globale endringer i miljøet og effektene av disse. Bedre kartlegging og forståelse for klima og miljø gjør Norge i stand til å forvalte landets områder og ressurser på en bedre måte.

Polarinstituttet forsker på biologisk mangfold, klima og miljøgifter i nord- og polarområdene, og bidrar til nasjonale og regionale forskningsprogrammer innenfor disse temaene. Instit

Instituttet gir viktige bidrag til det internasjonale klimaarbeidet, og er et aktivt kontaktpunkt for internasjonale fagmiljø.

Forskning

Forskningsfartøy og -stasjoner

Logistikk og støtte

Forskning i polare strøk er krevende, ikke minst fra et logistikksynspunkt. Store avstander, kaldt klima og generell mangel på infrastruktur setter store krav til transportapparat, utstyr og sikkerhet.

Instituttet gjennomfører ekspedisjoner og er eier av forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» og driver flere forskningsstasjoner, to i Ny-Ålesund på Svalbard (Sverdrup and Zeppelinobservatoriet) og to i Antarktis (Troll og feltstasjonen  Tor).

Logistikk

Kartlegging og navngiving

Norsk Polarinstitutt er den nasjonale kartleggingsinstansen for polare landområder, inkludert ikke-kommersielle geologiske undersøkelser. Vi publiserer kart i både digitalt og trykket format.

Polarinstituttet er også det offisielle organet for vedtak om stedsnavn i norske polarområder.

Kart

Formidling

Instituttet har som mål å sørge for god formidling av vår forskning og våre forvaltningsoppgaver, både gjennom våre nettsider, publikasjoner, vårt bibliotek, utstillinger og i media.

2019  i tall

174

Ansatte